เผ ยโมเม นต์ น้องวิริน หลั งดื่ มน มเส ร็จ จ นแฟ นคลั บอ ดทักไม่ได้

เผ ยโมเม นต์ น้องวิริน หลั งดื่ มน มเส ร็จ จ นแฟ นคลั บอ ดทักไม่ได้

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครั วที่น่ารั ก หลังจากภรรย าสาว “วิ กกี้ พีมนต์ญา” เพิ่งจะให้กำเ นิ ด “น้องวิริน” ลู กสาวคนแร กมาเติ มเต็มให้กับครอบครั ว คณารศ งานนี้คุณพ่อป้ ายแด งอย่ างพระเอ กหนุ่ม “เวียร์ ศุกลวัฒน์” นั้นไม่ต้องบอ กเลยว่า จะเห่ อลู กสาวมากแค่ไหน

ซึ่ง หนุ่มเวียร์ ก็ออ กมายอ มรับเลยว่า เห่ อลู กมาก ๆ ทั้งจัดมุมถ่ ายรูปน่ารั ก ๆ ให้ และคอยช่วยห ยิ บสิ่งของต่ าง ๆ ให้กับภรรย า โดยก่ อนหน้ านี้ ป๊าเวียร์ ยังได้โพสต์ภาพครอบครั วแบบพร้อ มหน้ าพร้อ มต าในวันคริสต์มาสอีกด้วย

ล่าสุด ป๊าเวียร์ ก็ได้โพสต์ภาพ น้องวิริน หลังดื่มน มเสร็จลงในอินสตาแกรม @weir19

พร้อ มแคปชั่นว่า “หลังกินน มเสร็จ วิริน ก็จะเค ลิ้ ม ๆ หน่อย ที่บ้ านเราเรียกกันขำ ๆ ว่า มึนน ม @wylyn.vw19 @vikkiiexplorer

ท่ ามกล างแฟ นคลั บที่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ ทั้งแ ซ วและทั้งชมความเครื่ อ งหน้ ามาคร บตั้งแต่เ ด็ ก ป ากนิด จมู กหน่อย ต า 2 ชั้นชัดเจน ไม่แป ล กใ จเลยที่ ป๊าเวียร์ ถึงทั้งรั กทั้งหล งลู กสาวมากขนาดนี้

เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่คุณพ่อและคุณแ ม่เท่ านั้นที่จะมีโอกาสได้สั มผั สความน่ารั กของลู กสาวขน าดนี้ หวั งว่าเราจะได้ชมภาพความน่ารั กและเฝ้ าดูการเติ บโ ตของ น้องวิริน เรื่ อ ย ๆ นะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: weir19