เปิ ดภ าพพี่ส าวคนโ ตของ น็ อต วิศรุต กับ โน้ต วิเศ ษ ต ระกู ลรั งษีสิ งห์พิพัฒน์

เปิ ดภ าพพี่ส าวคนโ ตของ น็ อต วิศรุต กับ โน้ต วิเศ ษ ต ระกู ลรั งษีสิ งห์พิพัฒน์

บ้านรั งษีสิ งห์พิพัฒน์เพิ่งที่จะได้ต้ อนรับสะใ ภ้เล็ กอย่ างเป็นทางการไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่ านมา สำหรับน้องชายคนเล็ กอย่ าง “โน้ต วิเศ ษ” ที่ได้จู งมื อนางเอ กสาว “แพทริเซีย กู๊ด” เข้าป ระตูวิว าห์ต ามประเพณีไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งงานนี้พี่สะใ ภ้อย่ าง ชมพู่ อารย า ภรรย าของ น็ อต วิศรุต พี่ชายของบ้ านรั งษีสิ งห์พิพัฒน์ พร้อ มกับลู ก ๆ อย่ าง น้องสายฟ้า น้องพายุ และ น้องแอบิเกล ก็มาร่ วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกัน

ล่าสุด พี่สาวคนโตของต ระกู ล ก็ได้โพสต์ภาพพร้อ มข้อความแสดงความยินดีกับน้องชายอย่ าง หนุ่มโน้ต ลงในอินสตราแกรมว่า “Another one of my happiest days ถ้าป๊าอยู่ (คำที่พวกเราชอบพูดกันบ่อย ๆ)

ป๊าคงมีความสุ ขมาก ๆ ที่ได้เห็นโน๊ตเริ่มบ ทบ าทใหม่ของชีวิต ปีหน้ าต ามสั ญญ าขอหล านน่ารั ก ๆ ให้ ป้านก เพิ่มด้วยนะจ๊ะ @notevises @patriciagood and Nott, love your speech especially the last advice

ซึ่งหล ายคนนั้นอาจจะไม่รู้จักพี่สาวคนโตของต ระกู ล รั งษีสิ งห์พิพัฒน์ ที่มีชื่อว่า “คุณน ก-นภาวิไล รั งษีสิ งห์พิพัฒน์

ดำรงตำแหน่ง กร ร มการผู้จัดการ ดูแ ลและบริหาร บริษัทเรเซอร์การไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุ รกิ จหลั กของต ระกู ล ปัจจุบันแต่ งงานและมีลู กสาวทั้งหมด 3 คน

เรียกว่าเป็นครอบครั วให ญ่ที่พี่น้องดูรั กกันมาก แถ มยังดูแ ลกันอย่ างใกล้ชิ ดและอ บอุ่ นมาก ๆ อีกด้วย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: nok_napavilai