ตั๊ ก บ งกช โพสต์ภ าพคู่ เจ้ าสั วบุ ญชัย พร้อ มเผ ยวิธีขอคื นดีของส ามี

ตั๊ ก บ งกช โพสต์ภ าพคู่ เจ้ าสั วบุ ญชัย พร้อ มเผ ยวิธีขอคื นดีของส ามี

ถึงแม้เวลาจะผ่ านไปนานเท่าไหร่ แต่ความหว านของนักแสดงสาว “ตั๊ ก บ งกช” กับส ามีนักธุรกิจชื่อดั งอย่ าง “เจ้ าสั วบุ ญชัย เบญจรงคกุล” ก็ไม่ล ดลงเลย แม้ว่าที่ผ่ านมาจะเคยมีผู้หญิ งเข้าหาส ามีหล ายรูปแบบ แต่ส ามีก็ไม่ส นใ จ อีกทั้งยังเล่ าให้ สาวตั๊ ก ฟังอีกด้วย

ซึ่งเป็นเรื่องร าวที่ผ่ านมาแล้ว โดย สาวตั๊ ก ก็บอ กส ามีว่า การเข้าหาแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงาน เขาหวั งอย่ างอื่นด้วย ทางด้ านเจ้ าสั วก็บอ กว่า คุยแค่เรื่องงานแค่นั้น ไม่รู้ว่าผู้ห ญิ งต้ องการจะเข้าหา

และ สาวตั๊ ก ยังบอ กอีกว่า เชื่ อใ จเจ้ าสั ว เพราะบอ กว่าหยุ ดแล้ว ส่วนผู้ห ญิงคนนั้นตนก็เลือ กที่จะโทรหา และบอ กให้เลิ กทำแบบนี้ได้แล้ว เพราะทางนี้มีลู กมีครอบครั วแล้ว ให้เห็นแก่ศี ลธร ร ม

ล่าสุด สาวตั๊ ก ก็ได้โพสต์ภ าพคู่กับส ามีลงในอินสตราแกร ม @bong_kod_tak ซึ่งเป็นภาพที่เจ้ าสั วกำลังก ดและน วดให้บริเวณหั วไห ล่ พร้อ มแคปชั่นว่า “วิธีขอคืนดี

งานนี้แฟนคลับต่ างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก อาทิ ได้ผลดีจริง ๆ ค่ะจากรูป 1-6 คุณตั๊ กค่อย ๆ ยิ้ ม ยิ้ มสว ยมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวขอล องไปใช้บ้ างนะคะ , น่ารั กจังเลยคะ เป็นต้น

เรียกว่าเป็นคู่ที่น่ารั กและโ ชว์ความหว านออ กสื่ ออยู่เสมอ แม้ว่าจะแต่ งงานกันมานานแล้ว แต่ก็ยังดูแ ลกันและกันอย่ างดีเสมอมา

ขอบคุณภาพจาก IG: bong_kod_tak