มิว นิษฐา ไปร่ วมงานเเต่ ง โน้ต-เเพทริเซีย ทำหล ายคนโ ฟกั สที่หน้ า

มิว นิษฐา ไปร่ วมงานเเต่ ง โน้ต-เเพทริเซีย ทำหล ายคนโ ฟกั สที่หน้ า

เรียกว่าเป็นครอบครั วคนบันเทิงที่น่ารั กและอ บอุ่ นมาก สำหรับครอบครั วของนางเอ กสาว “มิว นิษฐา” กับส ามีแสนดี “เซนต์-ธราภุช คูหาเปร มกิจ” ที่ต อนนี้มีลู กสาวที่น่ารั กอย่ าง “น้องมาริน” วั ย 1 ข วบ ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีส มวั ยและเริ่มเรียนรู้กับสิ่งต่ าง ๆ รอบตัวแล้ว

โดยเฉพ าะพวกตัวการ์ตูนต่ าง ๆ ที่จะเห็น น้องมาริน มีตุ๊กต าตัวเก่งติ ดตัวอยู่ตลอ ด ซึ่ง แ ม่มิว ก็อย ากให้ลู กสาวได้สนุกสนานไปกับแส งสีของต้นคริสต์มาส จึงได้ให้ น้องมาริน แต่ งตัวชุ ดเดรสฟูฟ่ องสีท องสุดน่ารั กร่ วมงานเปิ ดตัวต้นคริสต์มาสอีกด้วย

ล่าสุด มิว นิษฐา ก็ได้มีโอก าสไปร่ วมงานแต่ งงานของ เเพทริเซีย กับ โน๊ต ซึ่งก็ได้ค วงคู่ส ามี ไฮโซเซนต์ ไปด้วย เเละได้ถ่ ายภ าพคู่กับบ่ าวสาวเป็นที่ระลึ ก

โดยทาง ไ ฮโ ซเซนต์ ได้โพสต์ภาพกับบ่ าวสาวลงในอินสตราแกร มพร้อ มแคปชั่นว่า “Congratulations naa มีความสุขมากๆๆ @notevises @patriciagood รีบมีหล านเร็ว ๆ นะครับ

ซึ่งหลั งจากที่ได้โพสต์ภ าพไปนั้น ต่ างก็มีแฟ นคลั บเข้ามาโฟกัสที่ใ บหน้ าของ สาวมิว เพราะเธอนั้นดูมีออร่ าเเบบสุด ๆ ส วยไม่สร่ าง เเม้ว่าต้ องเลี้ ย งลู กเอง แต่หน้ าก็ไม่โท ร มเลยจ้า

เรียกว่าหน้ าส ดก็ยังคงส วยจ นไม่ต้ องเม คอั พเพิ่ม ส มกับเป็นนางเอ กแถวหน้ าจริง ๆ ค่า

ขอบคุณภาพจาก IG: mewnittha และ saint_kuha