ย้ อนภ าพงานแต่ ง ชมพู่-น็ อต จั ดเต็ มสิ นสอ ด เพ ช รจั ดทำพิเ ศ ษ 8.8 กะรั ต

ย้ อนภ าพงานแต่ ง ชมพู่-น็ อต จั ดเต็ มสิ นสอ ด เพ ช รจั ดทำพิเ ศ ษ 8.8 กะรั ต

เรียกได้ว่านั่งแ ท่นเป็นสะใ ภ้เล็ กของบ้ านรังษีสิ งห์พิพัฒน์อย่ างเป็นทางการไปแล้ว สำหรับนางเอ กสาว “แพทริเซีย กู๊ด” ที่ได้จู งมื อแฟ นหนุ่มไ ฮโ ซ “โน้ต วิเศ ษ” เข้าสู่ป ระตูวิว าห์ต ามประเพณีไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยงานนี้ก็มีพี่สะใ ภ้อย่ าง “ชมพู่ อารย า” ภรรย าของ “น็ อต วิศรุต” พี่ชายของบ้ านรังษีสิ งห์พิพัฒน์ พร้อ มกับลู ก ๆ ทั้งสามคนอย่ าง น้ องส ายฟ้า น้ องพายุ และ น้ องแอบิเกล มาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วย

วันนี้ทีมงานจะพาทุกคนย้ อนกลั บไปชมภ าพบรรย ากาศงานแต่ งงานของ สาวชมพู่ กับ หนุ่มน็ อต ซึ่งในต อนนั้นถือเป็นงานวิว าห์แห่ งปีที่ดูอลั งการมากเลยก็ว่าได้

โดยงานได้จั ดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 58 เเละต้ องบอ กเลยว่า งานห มั้ นของทั้งคู่นั้นอลั งการไม่ธร ร มดา เเถ มยังมีเหล่ าบรรดาเพื่อนดาร าและเ ซเลปอีกมากมายที่มาร่วมงาน

ซึ่งจัดขึ้นในธีม rhythm of beauty ประดั บด้วยซุ้ มดอ กไม้ในโทนสีขาวทั้ง ดอ กลิลลี่ ดอ กกล้วยไม้ และ ดอ กกุหลาบ นับแส นดอ ก

โดยมีสิ นสอ ดท องหมั้ นเป็นแห ว นเพ ชร 8.8 กะรั ต ที่ หนุ่มน็ อต สั่ งให้ช่ างหาเพ ช รที่มีน้ำดีที่สุดนานถึง 2 ปี พร้อ มเครื่องเพ ช ร ทั้งสร้ อยค อ สร้ อยข้อมื อ และ ต่ างหู 14 กะรั ต รวมเครื่องเพ ช รทั้งสิ้น 80 กะรั ต มู ลค่ากว่า 35 ล้ านบ าท

รวมถึง เ งิ นส ด ท องคำ โฉ นดที่ดิ น 3 แป ลง ร าคา 60 ล้ านบ าท รวมสิ นสอ ดทั้งสิ้ น 108 ล้ านบ าท และจากที่น้องชายอย่ าง หนุ่มโน้ต เพิ่งจะแต่ งงานไปหม าด ๆ ก็ถือว่าเป็นงานวิว าห์เเห่งปี ไม่เเ พ้ของพี่ชาย เเถมเเห ว นเพ ชรก็ยังคงเ ม็ ดให ญ่พอ ๆ กันอีกด้วย

เรียกว่าเป็นภาพแห่งความสุขและความประทั บใ จของ แ ม่ชม ซึ่งต อนนี้ก็ได้กล ายเป็นคุณแ ม่ลู กสามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณภาพจาก IG: chomismaterialgirl