เปิ ดชุด ชมพู่ อารย า ในงานแต่ ง แพทริเซีย-โน้ต อลั งการยั นเครื่ องเพ ช ร

เปิ ดชุด ชมพู่ อารย า ในงานแต่ ง แพทริเซีย-โน้ต อลั งการยั นเครื่ องเพ ช ร

เป็นอีกหนึ่งคู่รั กที่จู งมื อกันเข้ าสู่ป ระตูวิว าห์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับคู่ของนางเอ กสาว “แพทริเซีย กู๊ด” กับไ ฮโ ซหนุ่ม “โน้ต-วิเ ศษ รังษีสิงห์” ที่ถือฤ กษ์ดีเมื่อวันที่ 20 ธันว าค มที่ผ่านมา จัดพิธีห มั้ นและงานมงคลสมรส ซึ่งถูกจั ดขึ้นอย่างห รูห รา อ บอุ่ น สมฐานะทายาทห มื่ นล้ าน

สำหรับพิธีหมั้ นและงานส มร สที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาค ม 2565 ที่ผ่ านมาต่ างก็มีแขกมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงสะใภ้ใหญ่อย่ าง “ชมพู่ อารย า” ก็ได้เดินทางมาร่วมงานพร้อมกับสามี “น็อต-วิศรุต” และลูก ๆ ทั้ง 3 คนคือ สายฟ้า พายุ และ น้องแอบิเกล

นอกจากหล ายคนจะฮื อฮ ากับความส วยของเจ้าสาวแล้ว บางคนยังหลุ ดโฟกั สไปที่ชุดและเครื่ องป ระดั บของ คุณแม่ชม อีกด้วย

โดย แม่ชม มาในชุดราตรีฟูฟ่ องแบบเปิ ดไ หล่ กับเครื่องเพ ชรระยิ บระยั บ แม้จะเห็นเป็นแค่ครึ่งตัว แต่บอกเลยค่ะว่าภาพนี้แม่ส วยมากเว่อร์

งานนี้บอกได้เลยว่า ตัวแ ม่ยังไงก็คือตัวแ ม่ ไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรก็เอ าอยู่จริง ๆ ค่า