แฟ นหนุ่มโ ผ ล่ยินดี! เบสท์ รั กษ์วนีย์ สุ ดภูมิใ จคว้ าเกียรตินิย มอันดั บ 1

แฟ นหนุ่มโ ผ ล่ยินดี! เบสท์ รั กษ์วนีย์ สุ ดภูมิใ จคว้ าเกียรตินิย มอันดั บ 1

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถที่พักหลังทำเอาแฟ น ๆ อ ดเป็นห่ วงไม่ได้ สำหรับยูทูบเบ อร์สาว “เบส-รักษ์วนีย์ คำสิ งห์” ลู กสาวคนเก่งของ สมรั กษ์ คำสิ งห์ ซึ่งหล ายคนเป็นห่ วงว่า ความรั กกับนักแสดงหนุ่ม “ตงตง กฤษกร” มีปั ญห าหรือเปล่า เพราะช่ วงหลังเธอมั กโพสต์แต่เรื่องเศ ร้า ๆ ลงบนโซเชียล

โดยยังมีแฟ นคลั บบางร ายบอกว่า ตอนนี้เราเข้าใ จความรู้สึ กน้อง เข้าใ จทุกอย่ างเลย ดีขึ้นเมื่อไหร่กลั บมารั กตัวเองนะ และนั่งพักสั กพัก ห ายเหนื่ อ ยแล้วไปต่อ ปล ายทางเป็นไงอย่ าไปท้ อ ขอแค่เธอไ หวไปต่อ เราพร้อมผลั กดั น

หรือความจริงแล้ว สาวเบสท์ กำลังมีปั ญห าในเรื่องความรั กตามที่หล ายคนคิดหรือไม่ คงต้องรอเธอออ กมาให้คำตอบกันนะคะ โดย หนุ่มตงตง ก็ออ กมาเปิ ดใ จผ่ านสื่อม วลช นว่า น้องบอ กว่าลงอะไรก็มีแต่ดร าม่ า ก็ส งส ารน้อง

ล่าสุด สาวเบสท์ ก็ถือว่าประส บความสำเร็ จไปอีกขั้น หลังเข้าพิธีประส าทปริ ญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลังใช้เวลาเรียน 3 ปีครึ่ง พร้อมทั้งคว้ าเกียรตินิย มอันดั บ 1 จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาคร องได้ส มใ จ

ซึ่งทาง พ่อบาส สมรักษ์ , แ ม่อ้อย เสาวนีย์ และ โบ๊ท ภูวรักษ์ น้องชาย รวมทั้งหว านใ จอย่ าง ตงตง กฤษกร ก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วย

แถมยังทำเซอร์ไพรส์ด้วยการ ร้องเพลงแท นใ จ พร้อ มทั้งบอกรั กและให้ของขวั ญเป็นเ งิ น 1 แส นบ าท ซึ่งถือว่าเป็นการการั นตีได้อย่ างดีว่า คู่นี้ยังหว านชื่ นไม่เปลี่ ยน ยังคงรั กกันเหมือนเดิม

เป็นคู่ที่ยังคงความหว านอย่ างต่อเนื่ อง เรียกว่าทำคนโ ส ดอิ จฉ าไปต าม ๆ กันเลยจ้า

ขอบคุณภาพจาก IG: bestkamsing และ tongtong_thestar12