กัน นภัทร โอ ดเหง าจริง ทุกคนห นีผมไปหมดแล้ว

กัน นภัทร โอ ดเหง าจริง ทุกคนห นีผมไปหมดแล้ว

เป็นอีกหนึ่งนักร้ องที่มีเสี ยงเป็นเอ กลั กษณ์ แถ มยังมีความสามารถรอบด้ าน สำหรับนักร้ องนักแส ดงหนุ่ม “กัน-นภัทร อินทร์ใ จเอื้อ” ซึ่งหลังจากที่ได้เลิ กร ากับนักแส ดงสาว “มารี เบิร์นเนอร์” ไปแล้ว หนุ่มกัน ก็ยังไม่มีข่าวเกี่ ยวกับเรื่องของความรั กอีกเลย

โดยก่ อนหน้ านี้มีผู้ใช้งาน TikTok ชื่อว่า offowp ได้เผยคลิ ป หนุ่มกัน นภัทร ที่มีแคปชั่นระบุว่า อย่ าติ ดภาพเก่ า ๆ ในข่าวของ กัน เลย น้ องน่ารั กมาก

โดยในคลิปมีคนถามว่า คนเห งา ๆ ต อนนี้เป็นไงครับ โดย หนุ่มกัน ก็ต อบว่า เหง าครับ จี บผมหน่อยครับ ไม่มีใครเข้ามาเลยครับ มีแต่คนหาว่าผมไม่ดีครับ จี บผมหน่อยครับ

ซึ่งหลังจากคลิปเผ ยแพ ร่ออ กไป ก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแส ดงความเป็นห่ วง หลังเห็น หนุ่มกัน ต าแด ง ๆ แถ มยังวิพ ากษ์วิจ ารณ์เสื้อผ้า หน้ าผ ม บ้ างก็คอมเมนต์ไปถึงเรื่ องร าวในอดี ตที่เคยค บกับดาราสาว มารี เบรินเนอร์ อีกด้วย

ล่าสุด หนุ่มกัน เผยว่า ความเห งาของตัวเองไม่เกี่ ยวกับเพลงเลย เป็นความรู้สึ กส่วนตัวล้วน ๆ แต่ดีใ จที่กระแ สต อบรับกับเพลงดี มีที่แอ บท้ อ คือ ภาพลั กษณ์ของตัวเอง ที่หล ายคนมองว่า หล ายใ จ

จะมีข่าวกับใคร หรือไปคุยกับสาวคนไหน ก็จะมีคอมเมนต์ว่า ให้เธอคนนั้นห นีไป ยอ มรับว่า แอ บท้ อและกลั วตัวเองเป็น โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า พร้อ มประกาศ หยอ ดถึงสาว ๆ ว่า ตัวเองไม่ได้น่ากลั วอย่ างที่หล ายคนคิด อย่ างไรก็ขอเป็นกำลังใ จให้ หนุ่มกัน ด้วยนะคะ

งานนี้ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่ างล้ นหล าม อย่ างไรก็ดีการแสดงความคิดเห็นควรทำอย่ างสุภ าพและนึกถึงจิ ตใ จของผู้อื่นกันด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: gunnapat23