เจ้ าของแบร นด์ สบู่เบ นเนท จั ดหนั กรับข วั ญ ลู ก บุ๋ ม ปนัดดา

เจ้ าของแบร นด์ สบู่เบ นเนท จั ดหนั กรับข วั ญ ลู ก บุ๋ ม ปนัดดา

หากจะพูดถึงสบู่แบร นด์ดังที่มียอ ดข ายอันดั บ 1 ติ ดต่ อกันหล ายปีซ้ อน เชื่ อว่าหล ายคนต้องนึกถึงพรีเซนเตอร์แบร นด์ดังอย่ าง “บุ๋ ม ปนัดดา” อย่ างแน่นอน เจ้ าของสโลแก นว่า “อะไรดีบุ๋ มก็ว่าดี” ซึ่งเป็นคำพูดที่ฮิ ตติ ดหูเลยทีเดียว

ล่าสุดหลังจาก แม่บุ๋ ม คล อ ดลู กชายอย่ าง น้องอเล็ กซ์ ออ กมาเมื่อไม่นานมานี้ เจ้ าของแบร นด์สบู่ เบนเนท ก็ไม่พล าดที่จะมามอบเ งิ นรับขวั ญให้กับ น้องอเล็ กซ์ ด้วย

โดย แม่บุ๋ ม ได้โพสต์ภาพพร้อ มข้อความลงในอินสตราแกร มส่วนตัวว่า “ขอขอบคุณ คุณชาย เจ้ าของสบู่ เบนเนท ตัวจริง ที่รับขวั ญหลาน น้องอันดามันและน้องอเล็ กซ์ 1 ล้ านบ าทค่ะ กร าบบบ

เรียกได้ว่าใครเห็น น้องอเล็ กซ์ ก็ต้องห ลงรั กกันทุกคน อีกทั้งยังฉ ายแว วหล่ อตั้งแต่เ ด็ ก ๆ เลยนะค่า

และ แม่บุ๋ ม เองก็ยังคงส วยมาก ๆ ไม่น่าเชื่ อว่าเพิ่งจะคล อ ดลู กชายมาไม่นาน เ ป๊ ะปั งสุด ๆ ไปเลยจ้า

อย่ างไรก็ขอให้ แม่บุ๋ ม สุขภาพแข็ งแร งและขอให้ น้องอเล็ กซ์ เลี้ ยงง่ าย ๆ เติ บโ ตอย่ างส มบูร ณ์แข็ งแ รงนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: boompanadda