ส าวส่งแฟ นหนุ่ ม แต่ งหญิ ง ประก วดง านศ าลต าย ายจำแ ลง

ส าวส่งแฟ นหนุ่ ม แต่ งหญิ ง ประก วดง านศ าลต าย ายจำแ ลง

เรียกได้ว่าทำเอาโล กโซเชียลต่างก็ฮื อฮ ามากเลยทีเดียว เมื่อวันที่ 4 ธันวาค ม 2565 มีการจั ดประก วด ธิดาศ าลต าย ายจำแ ลง 2565 ณ เวทีกล างตร งข้ ามศ าลต าย าย ตำบลท่ าพี่เลี้ ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งเป็นเวทีประก วดน างง ามสาวส องระดั บตำนาน ที่เปิ ดโอกาสให้ช ายแ ท้ ๆ ร่ วมประชั นความสามารถ เพื่อชิ งร างวัลชนะเลิศกันอีกด้วย

ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก Junjura Kantharet ได้ส่งแฟ นหนุ่ มเข้าประก วดเวทีนี้ด้วย โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความว่า “One man One woman คือเวทีที่ผู้ช ายต้องแข่ งกันทั้งร อบแต่ งหญิ งและแต่ งช าย คือ ต้องทั้งหล่ อและส วยในคน ๆ เดียวกัน

ก็ให้แฟ นไปประก วดเลยสิคะ ประก วดครั้ งแร กสนุกเว่ อร์ และนางก็ทำได้ดีเกิ นค าด เพราะเทร นแค่ไม่กี่ชั่ วโมงก็ไปประก วดเลย ไฟ ไห ม้ มากแ ม่ 5555 รอง 1 รอบแต่ งหญิ ง Top 10 รอบแต่ งชาย

ซึ่งหากมาดูต อนแต่ งตัวเป็นหนุ่ มหล่ อ ก็เรียกได้ว่าสะก ดส ายต าสาว ๆ ได้ไม่แ พ้กันเลยทีเดียว

งานนี้ใครที่ไม่รู้ ก็คงจะคิดว่าเป็นผู้หญิ งจริง ๆ เพราะแฟ นหนุ่ มของสาวที่โพสต์หน้ าหว านมากชื่อว่า “น้องเคี้ ยน” ผู้เข้าประก วดหม ายเลข 28 โดยมีแฟ นสาวเป็นผู้ส่งเข้าประก วด

และก็ไม่ธร ร มดาจริง ๆ เพราะสามารถคว้ าร างวัลรองชนะเลิศอันดั บ 1 ในรอ บแต่ งหญิ ง และคว้ ารา งวัล Top 10 ในรอบแต่ งชาย มาคร องได้อีกด้วย

เรียกว่าเป็นครั้ งแร กที่ได้เห็นเวทีประก วดแบบนี้ แถ มยังมีผู้เข้าประก วดที่ทั้งส วยและหล่ อในคนเดียวกันอีกด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: Junjura Kantharet