แมท ภีรนีย์ โพสต์แล้ว หลั ง สงกร านต์ เผ ยสถ านะล่ าสุด

แมท ภีรนีย์ โพสต์แล้ว หลั ง สงกร านต์ เผ ยสถ านะล่ าสุด

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รั กที่เริ่มมีคนจั บสั ญญ าณความห่ างเหิ นกันได้ สำหรับคู่ของนักแสดงสาว “แมท ภีรนีย์” กับแฟ นหนุ่ ม “สงกร านต์ เตชะณรงค์” หลังจาก สาวแมท ได้ออ กมาตอบตรง ๆ ว่า คุยกันน้อยลง

เพร าะต่ างคงต่ างยุ่ ง และ ยังไม่ฟั นธงเรื่องความสั มพั นธ์ว่า ดีหรือไม่ อย ากกลั บไปคุยกันก่อน ส่วนตัวไม่ได้มีปั ญห ากัน เพียงแต่ต่ างฝ่ ายต่ างโฟกัสเรื่องงาน เรื่องธุรกิจของตัวเองมากขึ้น

ส่วนตัว แมท เองก็ยอ มรับว่า ช่วงหลังมานี้ยุ่ งกับธุรกิจข ายของทั้งออนไลน์และหน้ าร้าน ซึ่งเป็นร้านที่ทาง หนุ่มสงกร านต์ เปิดให้ ส่วนที่ตัวเองโพสต์เศ ร้ าหรือโพสต์ตั ดพ้ อ ก็เป็นเพียงแค่แ ซ วตัวเองเท่ านั้น ไม่เกี่ ยวกับเรื่องความรั ก

ต่อมา หนุ่มสงกร านต์ ก็ได้ออ กมาเปิ ดใ จถึงประเด็ นดังกล่ าว โดยเผยว่า ยอ มรับว่าเจ อกันน้อยลง คุยกันน้อยลง ต่ างคนต่ างทำงานไม่มีอะไรเลยครับยังปกติดี

ปกติดีคือยังรั กกันดีใช่ไหม ?
สงกรานต์ : ยังเหมือนเดิมครับ ไม่มีอะไร ถ ามว่าเห็นที่เขาโพสต์มั้ย ผมก็เห็นครับ เขาคงเห นื่ อย ไม่มีอะไรหรอ กครับ

เขาง อนเราหรือเปล่า เห็นที่สัมภาษณ์ล่ าสุดบอ กว่าไม่ได้คุยกันเลยช่วงนี้ ?
สงกรานต์ : คือถ้ามีอะไร ผมว่าเขาน่าจะบอ กผม อีกอย่ างช่วงนี้เราต่ างคนต่ างยุ่ งจริง ๆ ผมก็เปิ ดร้ านไ อติมให้เขา ผมทำทั้งหมด หาคนงานให้ ซื้ ออุปกรณ์อะไรทั้งหมด ให้เขาเข้ามาดูเรื่องการจั ดร้ าน แต่ช่วงนี้เขาคงเหนื่ อ ยครับ

หลังจากเป็นข่าวได้คุยกันไหม ?
สงกรานต์ : ไม่ได้คุยครับ เพราะว่าไม่มีอะไร สถานะยังปกติดีครับ ตอนนี้ก็นั่ งอยู่ด้วยกัน

ล่าสุด สาวแมท ก็ได้ออ กมาเคลื่ อ นไ ห วแล้ว โดยได้โพสต์ภาพพร้อ มแคปชั่นเ ด็ ดว่า “อะไรที่มันแ ต กไปแล้วคงย ากที่จะกลั บมา เช่น แ บ งค์พั น

เรียกว่าเป็นคู่รั กที่เราคงต้ องต ามลุ้ นกันต่อไป ถึงความสั มพั นธ์ของทั้งคู่ว่าจะเป็นอย่ างไรต่อไป และหากมีความคื บหน้ า เราจะมาอัปเดตให้เพื่อน ๆ ทร าบกันอย่ างแน่นอนจ้า

ขอบคุณภาพจาก IG: songkarn_tae และ mattperanee