หนุ่ ม ศ รร าม เผ ยพัฒนาการ น้องวีจิ หลั งค นเป็นแ ม่เคยบอ ก พัฒนาการช้ า

หนุ่ ม ศ รร าม เผ ยพัฒนาการ น้องวีจิ หลั งค นเป็นแ ม่เคยบอ ก พัฒนาการช้ า

เรียกได้ว่าเป็นลู กสาวของคนบันเทิงที่เผ ลอแป๊ บเดียวก็เข้าสู่วั ย 4 ข วบแล้ว สำหรับ “น้ องวีจิ” ลู กสาวสุดน่ารั กของคุณพ่อ “หนุ่ ม-ศรร าม เทพพิทักษ์” ที่เรามักจะได้เห็นโมเมนต์น่ารั ก ๆ ระหว่ างลู กสาวกับคุณแ ม่ “กุ้งพล อย-กนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติ” อยู่เป็นประจำ

เพราะ คุณพ่อหนุ่ ม ให้ คุณแ ม่กุ้ งพล อย เจอลู กสาวได้เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งต อนนี้ หนุ่ ม ศรร าม ก็ได้ส่ง น้องวีจิ เข้าโร งเรียนชั้นเตรีย มอนุบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความตั้งใ จให้ลู กเรียน 2 ภาษาอีกด้วย

ล่าสุด หนุ่ ม ศรร าม ได้มีโอกาสไปออ กร ายการ คุยแซ่ บshow พร้อมเปิ ดใ จถึงพั ฒนาการและการเลี้ ยงดู น้องวีจิ ว่า เป็นทั้งพ่อและแ ม่ บางข้ออย ากให้ วีจิ เป็นระเบี ยบ เพราะตอนนี้เขาเริ่มโต 4 ข วบแล้ว อย่ างเช่น ตอนนี้ถ้าจะดูการ์ตูน ต้องดูการ์ตูน แต่จะกินข้าวพร้อ มกับดูการ์ตูนไปพร้อ ม ๆ กันไม่ได้

จะกินข้าวแล้วคุยโทรศัพท์ไปพร้อ ม ๆ กันไม่ได้ จะให้เขาเริ่มแ บ่ งเวลา หนูต้ องท านข้าวก่ อนนะลู ก ยอ มรับว่า เป็นคนไม่ตีลู ก แต่จะค อยบอ กค อยสอนมากกว่า ซึ่งเรื่องที่ค อยสอนและสำคัญเป็นอันดั บหนึ่ง ก็คือ เรื่องม ารย าท เพราะอย ากให้ลู กสาวเป็นเ ด็ กดีและน่ารั ก

นอ กจากนี้ยังเผ ยนิสั ยของลู กสาวด้วยว่า เป็นเ ด็ กที่ขี้อ้ อ นและเซนซิทีฟมาก อีกทั้งยังแ อ บเม าท์ด้วยว่า ลู กสาวเป็นคนเจ้ ากี้เจ้ าการ ชอบจั ดแจงคนในบ้ านสุด ๆ ถือว่าเป็นคุณพ่ อสุดสตร อ งจริง ๆ ค่ะ

อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้คุณพ่ อเลี้ ย งเดี่ ย วด้วยนะคะ เชื่ อว่า น้องวีจิ จะมีความสุขและเติ บโ ตส มวั ย เพราะความรั กของคุณพ่อแน่นอนค่ะ

ขอบคุณภาพจาก IG: sornram_theappitak