ตรี ชัยณรงค์ ร้ องเพลงไป เช็ ดน้ำต าไป หลังคุณแ ม่จากไป

ตรี ชัยณรงค์ ร้ องเพลงไป เช็ ดน้ำต าไป หลังคุณแ ม่จากไป

เรียกว่าเป็นนักร้ องลู กทุ่งที่มีงานแน่ นทุกวันจ นแท บจะไม่มีวันหยุ ดเลย สำหรับ “ตรี-ชัยณรงค์ โยธา” ที่ล่ าสุดก็ต้องขอแสดงความเสี ยใ จอย่ างสุดซึ้ งกับการสู ญเสี ย “คุณแ ม่สม(คุณแ ม่ของ ตรี ชัยณรงค์)” ซึ่งงานนี้ก็มีเหล่ าบร รดาแฟ นคลั บและพี่น้ องในวงการ เข้ามาแสดงความเสี ยใ จกันเป็นจำนวนมาก

และทางต้นสังกั ด แกร มมี่โกลด์ ก็ได้โทรศัพท์ไปให้กำลังใ จทันทีหลังจากที่ทร าบข่าว ส่วนทางด้ าน หนุ่มตรี นั้นถือว่าเป็นการร้ องไ ห้ห นั กสุดในชีวิ ต

ล่ าสุด ผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า kru_som ได้เผยคลิปที่ ตรี ชัยณรงค์ พย าย ามกลั้ นน้ำต า ฝื นร้ องเพลงบนเวที หลังทร าบว่า คุณแ ม่ จากไปแล้ว

โดยคลิปได้ระบุว่า “สภ าพข้ างในจิ ตใ จจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้ แต่ขึ้นเวทีแล้วสปิริ ตเฮี ยเต็มที่ เช็ ดน้ำต าแล้วทำหน้ าที่บนเวทีต่อ เฮี ยเก่งมากกก #ตรีชัยณรงค์ #แกร มมี่โกลด์ #ไ อคอนโฮมเสลภูมิ

เชื่ อว่าคุณแ ม่จะค อยเ ฝ้ าดูและให้กำลังใ จ หนุ่มตรี อยู่เสมอ อย่ างไรก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใ จจากทีมงานขอให้ หนุ่มตรี เข้ มแ ข็ งขึ้นนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: tree_chainarong และ kru_som