ร างวัลชีวิ ต! น้ำ รพีภัทร ถ อยรถใหม่ป้ ายแด ง ร าค าไม่ธร รมด า

ร างวัลชีวิ ต! น้ำ รพีภัทร ถ อยรถใหม่ป้ ายแด ง ร าค าไม่ธร รมด า

เรียกว่าเป็นนักแสด งหนุ่มที่ผั นตั วไปเป็นเกษต รก รอย่ๅงเต็มตั ว สำหรับพ ระเอกดังแถวหน้ าของเมืองไทยอย่ๅงหนุ่ม “น้ำ-รพีภัทร เอกพันธ์กุล” ที่ปัจจุบันได้ออ กมาใช้ชีวิ ตสุดเรี ยบง่าย เลี้ ย งปลา เลี้ ย งไก่

ทำสวนพร้อ มกับลู กทั้งสามคนอย่ๅง น้องโอเชี่ยน น้องมารีน และ น้องอาโป พร้อมกับภรรย าคนเก่ง มินตรา ชนิศา ที่จังหวัดนครนายก แถมตอนนี้ หนุ่มน้ำ ยังมีธุรกิจฟาร์มไก่ช น ที่ตัวเองชื่ นชอ บมาตั้งแต่เ ด็ ก จนปัจจุบันกล ายเป็นเศร ษ ฐีฟาร์มไก่ช นไปแล้ว

อีกทั้งยังเปิดช่องยูทูบและเพจเฟซบุ๊ก เพื่อเผยชีวิตประจำวันของตัวเองที่สุดชิ ลและเรีย บง่าย ให้คนได้ติ ดต ามกันอยู่ตลอ ด

ล่าสุด น้ำ รพีภัทร ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพรถกระบะป้ ายแดงที่เพิ่งถ อยมาใหม่แบบส ด ๆ ร้ อ น ๆ ซึ่งเป็นรถกระบะ Jeep Wrangler Rubicon 2022 รๅคๅเริ่มต้นที่ 5,000,000 บๅท

พร้อมแคปชั่นว่า “เกษตรกร กับ รถกระบะ ที่คู่ควร” ท่ามกล างเหล่ าบรรดาเพื่อนพี่น้องในว งการบันเทิงและแฟนคลับที่ต่างเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสด งความยินดีกันอย่ๅงล้ นหล าม

นอกจากนี้หล ายคนยังเข้ามาโฟกัสเล ขทะเบียนรถป้ ายแด งของ หนุ่มน้ำ ซึ่งก็คือ “ร-1234” อีกด้วย

ถึงแม้ว่า หนุ่มน้ำ จะออกไปใช้ชีวิ ตอยู่ต่ างจังห วั ด แต่ก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชื่ นช อบ ส่งผลให้เจ้าตัวประส บความสำเ ร็ จได้เช่นเดียวกันนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก: น้ำ รพีภัทร – Nam Rapeepat