บี้ ยอ มรับ ติ ดเ มี ยมาก หลั งไม่เจอห น้ ากว่ า 1 ปี

บี้ ยอ มรับ ติ ดเ มี ยมาก หลั งไม่เจอห น้ ากว่ า 1 ปี

แม้จะเป็นคุณแม่ลู กสองแล้ว แต่ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นสว ยวันสว ยคืนจริง ๆ สำหรับดารๅสาว “กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์” ที่ทำเอาสามีสุดที่รั กอย่ๅงหนุ่ม “บี้ ธรรศภาคย์” ขยั นเติ มความหว านให้กันอยู่ตลอ ด ถึงแม้ หนุ่มบี้ จะอยู่ไกลก็ต าม

ล่าสุด หนุ่มบี้ ก็ได้ให้สัมภาษณ์คู่กับ สาวกุ๊บกิ๊บ ในงานบว งสร ว งเปิดร้าน Bar of Beauty ทองหล่อ 13 ถึงเรื่องที่เจ้าตัวกลั บมาอยู่ด้วยกันที่เมืองไทย หลังจากที่ตัวเองต้องไปทำงานที่ประเทศจีนถึง 1 ปีเต็ม

บี้ ไม่อยๅกให้กุ๊บกิ๊บทำงาน ?
บี้ : ไม่อยๅกให้เขาทำงานเห นื่ อ ย อย่ๅงช่วงนี้เขายุ่ ง ๆ กลับมาบ้ านก็เที่ยงคืน-ตีหนึ่ง ก็ไม่รู้ว่าไปทำงานหรือเปล่า เราก็ต้องเลี้ ย งลู กอยู่ที่บ้ าน เราก็คิ ดถึ งเขา ไม่อยๅกให้เขาทำงานเห นื่ อ ย ไม่อย่ๅงนั้นเราก็คงไม่เลือกไปทำงานที่จีน แต่เรากำลังจะเปิดบริษัทใหม่ครับ

ความหว า น ความเชื่ อใ จกัน ก็ไม่ลดลงเลย ?

บี้ : มั นไม่มีอะไรที่ต้องไม่เชื่ อใ จกัน ก็รั กกันมาก คือไม่รู้จะตอบยังไง ลู กเราก็มีแล้ว ยังไงเราก็มีครอบครัว แล้วก็รั กภร รย า ไม่ใช่ว่า เชื่ อใ จ ไม่เชื่ อใ จ

เหมือนว่าพอ บี้ กลั บมาไทย ก็จะติ ดภ รรย ามาก ?
กุ๊บกิ๊บ : ติ ดมาก
บี้ : เค้าห่ างห ายไปเป็นปี มั นก็ต้องติ ดกันบ้ างละครับ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รั กคนบันเทิงที่อยู่ด้วยความเข้าใ จและยังคงหว า นไม่เปลี่ยนเลยนะคะ