ชาวเน็ตจั บผิ ด ตงตง-เบสท์ หลั งเห็นคลิปเก่ า ฝ่ ายห ญิงทำหน้ านิ่งผิ ดป กติ

ชาวเน็ตจั บผิ ด ตงตง-เบสท์ หลั งเห็นคลิปเก่ า ฝ่ ายห ญิงทำหน้ านิ่งผิ ดป กติ

เรียกได้ว่ายังคงมีข่าวลื อเกี่ ยวกับความรั กของทั้งคู่อยู่อย่ างต่อเนื่ อง สำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่ม “ตงตง กฤษกร” กับหว านใ จ “เบสท์ รักษ์วนีย์” ที่มักจะมีข่าวว่าเลิ กกันแล้วออ กมาให้ได้ยินอยู่เรื่ อย ๆ

ล่าสุดถึงแม้ว่า หนุ่มตงตง จะออ กมาเคลี ยร์ทุกประเ ด็น พร้อ มทั้งขอให้ทุกคนเข้าใ จ ถึงจะไม่มีรูปคู่กับ สาวเบสท์ ก็ยังไม่ได้เลิ กกัน ชีวิตแฮปปี้บ้าง ทะเล าะบ้ าง ที่ช่ วงนี้ไม่ค่อยหว าน เพราะกำลังวุ่ นกับการทำงานและสร้ างบ้ านใหม่กว่า 20 ล้ านบ าท เพื่อแ ม่

แต่ชาวเน็ตก็ไม่พากันสงสั ยและจั บผิ ด หลังมีผู้ใช้งาน TikTok คนหนึ่งได้แคปภ าพจากร ายการของ Kyutae Oppa ขณะกำลั งนั่งพูดคุยกับทั้งคู่ในหั วข้อที่ว่า “สรุปคู่จริงหรือปลอม…” ซึ่งหน้ าของ สาวเบสท์ กลั บไม่ยิ้ มแ ย้ม จึงทำให้ชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปดังกล่าว เข้ามาคอ มเม นต์แสดงความคิดเห็นกันมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น หน้ าเบสท์แบบเมื่ อยแล้ว พักสา , ดูหน้ าเบสท์ด้วย , ไม่ต้องรั กษ าหน้ า ไม่ต้ องรั กษ าน้ำใ จ เมื่อหมดใ จก็จบดี ๆ ผญ.เขามีเซ้นต์ , เหนื่ อยก็พอเถอะค่ะ พักเพื่อเดินต่อ , อย ากให้ เบสท์ โส ด คิดว่าต้ องมีความสุขมากกว่านี้ , หน้ าเบสท์ บ่ งบอ กทุกอย่ าง ผู้ห ญิงจะรั กมากขึ้นเรื่ อย ๆ แต่ผู้ชายอันนี้ไม่พูดดีกว่า , เบสท์นิ่งผิ ดปกตินะ

ซึ่งในคลิปนั้นทั้ง หนุ่มตงตง และ สาวเบสท์ ได้ยืนยั นว่า ทั้งคู่รั กกันจริง ไม่ได้เป็นการคบเพื่อสร้ างค อนเท นต์อย่ างที่หล ายคนเข้าใ จ ซึ่งหากดูคลิปนี้แบบเต็ม ๆ ก็จะเห็นว่า สาวเบสท์ ยังคงหั วเร าะและยิ้ มอยู่ตลอ ด แต่ภาพที่ชาวเน็ตแคปมาโพสต์ลงใน TikTok เป็นช่ วงที่เธอทำหน้ านิ่งเท่านั้นเอง

และคลิปดังกล่าวก็เป็นคลิปที่ปล่ อยออ กมาประมาณ 1 ปีได้แล้ว ซึ่งเป็นช่ วงที่ทั้งคู่เปิ ดตั วคบกันใหม่ ๆ แต่ก็ยังมีกระแ สว่า เป็นคู่รั กสร้ างค อนเท นต์นั่นเอง แต่ ณ ปัจจุบันความสัมพั นธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่ างไร คงต้องรอติ ดต ามกันต่อไปนะจ้า

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

เป็นอีกหนึ่งคู่รั กที่หล ายคนติ ดต ามและให้กำลั งใ จกันเป็นอย่ างมาก หวั งว่าความสั มพั นธ์ของทั้งคู่จะยังคงดำเนินต่อไปได้ด้วยดีนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Youtube: Kyutae Oppa