เส้ นทางใหม่ของ บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ ที่อเมริกา หลั งช่ อง 7 ยุติสั ญญ ากะทั นหั น

เส้ นทางใหม่ของ บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ ที่อเมริกา หลั งช่ อง 7 ยุติสั ญญ ากะทั นหั น

จากเห ตุก ารณ์ที่ทำเอาหล ายคนฮื อฮ า พร้อ มทั้งเ กิ ดความสงสัยในการถู กร างวัลของนักแสดงหนุ่ม “บิ๊กเอ็ม-กฤตฤทธิ์ บุ ตรพรม” ที่เจ้ าตัวเคยออ กมาบอกว่า ถู กร างวัลที่ 1 ลอตเตอรี่ออนไลน์จากค่ ายหงษ์ท อง ซึ่งสรุปแล้ว บิ๊กเอ็ม และคุณ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ก็ได้ออ กมาไลฟ์อธิบายเรื่องร าวทั้งหมดให้ทุกคนได้เข้าใ จแล้ว

โดย บิ๊กเอ็ม ยอ มรับว่า กุข่าวขึ้นมาจริง ๆ เพื่ออย ากสร้ างกระแ ส จึงส่งผลให้สถานีโทรทัศน์สีก องทั พบกช่ อง 7 ออ กมาประก าศยุติสัญญ าการเป็นนักแสดงในสังกั ดช่อง 7HD ของ บิ๊กเอ็ม ซึ่งมีผลในทันที

และเมื่อไม่นานมานี้ บิ๊กเอ็ม ก็ได้ประกาศข่าวดีให้แฟ น ๆ ทร าบอีกว่า ตอนนี้เส้ นทางใหม่ที่ขอเดินหน้ าลุ ยก็คือ การเป็นนักร้อง ซึ่งก็ได้มีการอั ดซิ งเกิลเสร็ จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย แถ มยังจะนำซิ งเกิลนี้ไปร้องเพลงและโ ชว์ในเทศกาลดนตรี SabaideeFest 2023 ที่จะเ กิ ดขึ้นที่ Norco, California, USA อีกด้วย

ล่าสุด บิ๊กเอ็ม ก็ได้โพสต์ภ าพบรรย ากาศภ ายในงาน SabaideeFest 2023 ลงในอินสตาแกร มส่วนตัว @bigm_krittarit พร้อ มระบุข้อความว่า “ครั้งหนึ่งในชีวิ ต บนเวทีเพลงระดั บสากล US สนุกมาก ประทั บใ จ ตื้ นตั นใ จจ นไม่รู้จะบรรย ายคำพูดยังไง เป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดในชีวิตอีกครั้ งหนึ่งเลยครับ

ขอบคุณ SabaideeFest ที่ให้ผมได้มาแสดงศั กยภ าพบนเวทีนี้นะครับ ขอบคุณแฟ น ๆ ที่ยืนอยู่ตรงหน้ าผม ทุกคนน่ารั กมาก ๆ พวกคุณสุดยอ ด I LOVE YOU ALL US

ท่ ามกล างแฟ นคลั บทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก อาทิ เก่งมากคับ , สุดยอ ดไปเลยค่ะ คนเก่ง ดีใ จด้วยค่ะ , เริ่ด ปั ง เฮ ง เก่ง สุดยอ ด , Congrats so happy for you kaa และ เพลงเพราะสนุกดีค่ะ เสี ยงดีมาก เก่งมากบิ๊กเอ็ม เป็นต้น

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

อย่ างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความสำเร็ จในเส้ นทางชีวิ ตใหม่ด้วยนะคะ และหวั งว่าแฟ นคลั บชาวไทยจะมีโอกาสได้ยินเสี ยงของ บิ๊กเอ็ม ส ด ๆ กันบ้ างนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: bigm_krittarit