โฟร์ ลั่ นไปกอ ดแ ม่สิ อย่ ามารุ่ มร่ าม หลั ง นิกกี้ ขอทำแบบนี้

โฟร์ ลั่ นไปกอ ดแ ม่สิ อย่ ามารุ่ มร่ าม หลั ง นิกกี้ ขอทำแบบนี้

หลั งจากมีข่าวลื อที่ทำเอาหล ายคนส งสั ยในความสั มพั นธ์ของทั้งคู่ว่ายังคบกันอยู่หรือไม่ สำหรับคู่ของ “ก้อย อรัชพ ร” กับ “นิกกี้ ณฉั ตร” ที่ล่าสุดได้ค ว งคู่กันออ กมาเปิ ดใ จยอ มรับว่า ได้เลิ กกันแล้ว ผ่ านช่ องยูทูบ Nickynachat ซึ่งทั้งคู่ต่ างก็ยืนยั นว่า เลิ กกันด้วยดี ไม่มีมือที่สามอย่ างแน่นอน

ล่าสุดชาวโ ซเชี ยลก็ยังแ ห่กันแ ชร์คลิปเก่ าที่ “โฟร์ ศกลรัตน์” เคยมาออ กร ายการในช่ องยูทูบ Nickynachat ซึ่งในคลิปนี้ นิกกี้ ขอจุ๊ บมื อ สาวโฟร์ ทีหนึ่ง โดยอ้ างว่า ฝรั่งเขาก็จุ๊ บกัน โฟร์ ก็ได้บอ กว่า ไม่เอ า น่าเกลี ย ด ไม่ได้เป็นฝรั่ง

งานนี้ นิกกี้ ก็ต อบกลั บว่า งั้นขอกอ ดแทนก็ได้ โฟร์ ก็รีบต อบทันทีว่า ไม่เอา ไม่กอ ด ไม่เอา ซึ่ง นิกกี้ ก็ยังไม่ละความพย าย ามยังบอ กอีกว่า ผมรั กพี่แบบพี่สาวคนนึง พี่ส งส ารผมเถอะ ผมเ กิ ดมาผู้ชาย 3 คน โฟร์ จึงรีบต อบกลั บไปทันทีเลยว่า ไปกอ ดแ ม่มึxสิ มากอ ดกูทำไม ไม่เอา

นอกจากนี้ สาวโฟร์ ยังบอ กอีกว่า อย่ ารุ่ มร่ าม อย่ ามาเดินใกล้ชิด ไม่ได้เลย แต่ นิกกี้ ก็ยังยืนยั นจะขอกอ ดให้ได้ โฟร์ จึงบอ กว่า ไม่เอาเลย ไม่งั้นลงรถ แล้วจ บร ายการเลยนะ

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

เชื่ อว่าทั้งคู่น่าจะสนิ ทกัน แต่บางทีคลิปที่ออ กมา ก็อาจจะทำให้คนดูสั บสนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ โป ร ดใช้วิจ ารณญ าณในการรับชมและตั ดสิ นใ จกันด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Youtube: Nickynachat