เพจดังเปิ ดเเชทป ริศนา นิกกี้ ณฉัตร ลั่ นให้ห นูใ ส่ก่ อนแล้วพี่ค่ อยด ม

เพจดังเปิ ดเเชทป ริศนา นิกกี้ ณฉัตร ลั่ นให้ห นูใ ส่ก่ อนแล้วพี่ค่ อยด ม

เป็นอีกหนึ่งคู่รั กคนบันเทิงที่หล ายคนต่ างอย ากรู้ ถึงสถ านะล่าสุดว่าเป็นอย่ างไร สำหรับคู่ของ “นิกกี้ ณฉั ตร” กับ “ก้อย อรัชพ ร” ที่ก่ อนหน้ านี้มีข่าวลื อว่า ทั้งคู่ได้เ ลิ กร ากันแล้วแบบเงียบ ๆ ซึ่งก็ทำให้ชาวโ ซเชี ยลต่ างอย ากรู้ว่า ข่าวนี้จริงหรือไม่ และถ้าจริงสาเ หตุเ กิ ดจากอะไรกันแน่

ล่าสุด ก้อย-นิกกี้ ก็ได้ค วงคู่กันออ กมาเปิ ดใ จและอั ปเดตสถ านะความสั มพั นธ์ล่าสุดผ่ านช่องยูทูบ Nickynachat ซึ่งทาง สาวก้อย นั้นก็เผยว่า “อย ากบอกให้ทุกคนรู้ว่า เราทั้งสองคนเ ลิ กกันแล้ว แต่ว่าเป็นการเ ลิ กกันด้วยดี วันนี้เลยมาบอ กให้รู้ทั่วกัน ต กลงกันแล้วว่า เ ลิ กกันแล้ว

ต่อมาทางเพจเฟซบุ๊ก อรรถรส ได้ออ กมาเผยถึงประเ ด็ นดร าม่ าของคู่ นิกกี้-ก้อย พร้อ มกับแนบภ าพไว้ใต้คอ มเม นต์ ซึ่งก็เป็นภ าพแชทของ หนุ่มนิกกี้ ที่ได้คุยกับสาวปริศนาคนหนึ่ง ซึ่งทั้งคู่กำลังคุยกันเรื่องชุ ดชั้ นใ น

งานนี้ต่ างก็มีชาวโ ซเชี ยลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก อาทิ แ รงส์เว่ อร์ , แบบว่า มองบนเลยค่ะ , ไม่เบ านะ55 , เป็นใครใครก็เลิ ก , เป็นพี่น้องคล านต ามกันมาทำแบบนี้ ก็คิด , แ รงนะนี่ เป็นต้น

เชื่ อว่าแฟ นคลั บต่ างพากันเสี ยด ายและส่งกำลั งใ จให้ทั้งคู่ เพราะเคยเป็นคู่ที่น่ารั กและสร้ างร อยยิ้มให้กับแฟ นคลั บอยู่เสมอ

ขอขอบคุณภาพจาก Youtube: Nickynachat , IG: nickynachat และ FB: อรรถรส