มารี เบริ นเนอร์ พูดถึงคนไทยชอบผ่ อน แต่ชาวเน็ต กลั บเห็นต่ าง

มารี เบริ นเนอร์ พูดถึงคนไทยชอบผ่ อน แต่ชาวเน็ต กลั บเห็นต่ าง

เรียกได้ว่ากล ายเป็นประเ ด็ นดร าม่ าขึ้นมาทันที หลังจากนักแสดงสาว “มารี เบริ นเนอร์” ที่เป็นพิธีกรคู่กับเพื่อนสนิทอย่ าง “ลิลลี่ ภัณฑิลา” ในร ายการ ว่ามาดิ with Lily and Marie ทางช่องยูทูบ ซึ่ง EP นี้ก็ได้ “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา” มาเป็นแขกรับเชิญในร ายการ

ซึ่งในร ายการก็มีช่วงหนึ่งที่ สาวปุ้มปุ้ย พูดถึงเรื่องโ ปะบ้ าน 12 ล้ านบ าท ก่อนที่ สาวมารี จะพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้หล ายคนไม่เห็นด้วย จนกล ายเป็นที่ถ กเถี ยงกันบนโล กโ ซเชี ยล

โดย สาวลิลลี่ ถาม สาวปุ้มปุ้ย ว่า ทำไมถึงเลือกโ ปะบ้ าน 12 ล้ านบ าท ซึ่งเธอก็ตอบว่า เป็นเพ ราะอำน าจของดอ กเบี้ ย แต่ก่อนมีความคิดว่า เราอย ากได้บ้ านหลั งนี้ เราก็แค่กู้เ งินเอง ง่าย ๆ และก็แค่ด าวน์ ผ่ อนไปเรื่ อย ๆ

ซึ่งต อนที่เรากู้ เขามีโปรโมชั่นผ่ อนต่ำ พอคร บ 3 ปี จะมีรีไ ฟแน นซ์ เพราะดอ กเบี้ ยจะสูงขึ้น ซึ่งเราก็ไปหยิ บบิลสรุปสิ้ นเดือนมาดูว่า เราส่งมาทั้งหมดเท่าไหร่ และ ดอ กเบี้ ยเท่าไหร่ เท่านั้นแหละ ต อนเช้าเราโ ปะหมดเลย

จากนั้น สาวมารี ก็พูดขึ้นมาว่า “คนไทยมีนิสั ยชอบผ่ อน ประเทศอื่นเขาไม่เป็นแบบนี้ ทุกคนจะซื้ ออะไรแล้วไม่มีใครคิด คิดแค่ยอ ดผ่ อนต่ อเดือนเท่าไร แต่ถ้าลองคำนวณดู ซื้ อบ้ านส่วนใหญ่ก็ทำสัญญา 20-30 ปี ลองคูณดูดิ จากบ้ านราคา 10 ล้ าน กล ายเป็น 20 ล้ านอะ

และ สาวปุ้มปุ้ย ก็ได้อธิบ ายเพิ่มว่า จะมีอยู่คำหนึ่งที่ทำให้คนกล้ าผ่ อน คือ เอาเงิ นที่มีอยู่ไปหมุ น วิธีคิดของปุ้ยก็คือ เรามีธุรกิจอะไรที่จะเอาเ งินก้ อนนี้ไปหมุ น แล้วถ้ากำไ รของมั นเทียบกับดอ กเบี้ ยกู้บ้ าน คุ้มไหม ? ซึ่งไม่คุ้ม ก็เลยตั ดสิ นใ จโ ปะไปเลย

งานนี้ทำเอาชาวโ ซเชีย ลหลา ยคนเข้ามาคอ มเม นต์แสดงความเห็นต่าง เกี่ ยวกับเรื่องที่ สาวมารี พูดถึงนิสั ยของคนไทยในการผ่ อนบ้ าน เนื่ องจากค่ าแร งที่ไทยไม่เยอะ อีกทั้งค่ าคร องชี พก็สูง ทุกคนรู้ว่าดอ กเบี้ ยบ้ านเยอะ แต่การผ่ อนบ้ านก็ทำให้คนที่ไม่มีเงิ นก้ อนสามารถมีบ้ านเป็นของตัวเองได้

ต่ างจากนักแสดง ที่มีร ายได้สูง สามารถซื้อบ้ านร าคาเท่ าไหร่ก็ได้ในทันที แต่มนุ ษย์เงิ นเดือนไม่มีกำลั งมากพอที่จะซื้ อหรือรีบโ ปะให้จบ ถ้ามีเงิ นมากพอก็อย ากปิ ดบ้ านเหมือนกัน

ซึ่งก็มีชาวเน็ตอีกฝ่ายมาแก้ต่างให้ว่า สาวมารี อาจจะหมายถึงว่า ถ้ามีเงินค่อยซื้อ ดีกว่าซื้อตอนไม่มี แล้วต้องมาผ่อนอะไรแบบนี้หรือเปล่า

อย่ างไรก็ต ามชาวโ ซเชี ยลส่วนใหญ่ต่ างเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทางที่ไม่เห็ นด้วย เพราะคนส่วนใหญ่ที่เป็นช นชั้นกล าง ยังไม่มีเ งิ นก้ อนมากมายนั่นเองคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก รายการ ว่ามาดิ with Lily and Marie และ IG: marie_broenner