เปิ ดค่ าอาห ารของหนุ่มที่ช ก เอ๊ะ จิร ากร ไม่ยอ มจ่ าย

เปิ ดค่ าอาห ารของหนุ่มที่ช ก เอ๊ะ จิร ากร ไม่ยอ มจ่ าย

เรียกว่ากำลังเป็นข่าวที่หล ายคนให้ความสนใ จเป็นจำนวนมาก จากก รณีที่นักร้องหนุ่ม “เอ๊ะ จิร ากร” ถู กแข กในร้านที่ตนไปแสดงค อนเสิร์ตขึ้นมาช กหน้ าบนเวที

โดยเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของ Benz Apache-เบ๊น อาปาเช่ ได้โพสต์คลิปวีดีโอพร้อ มข้อความว่า “ยิ่งกว่าเอาเ งิ นป าหน้ าศิลปินแล้ว ภร รย าน้าเอ๊ะส่งคลิปนี้มาให้เมื่อคืนนี้ น้าเอ๊ะ จิร ากร โ ดนแข กบุ กขึ้นไปช กหน้ าบนเวที

ล่าสุด หนุ่มเอ๊ะ ได้พบกับ นายพัฒนชัย ลำกะ อายุ 45 ปี เจ้ าของร้าน พร้อ มกับเผ ยว่า เมื่อคืนวันที่ 4 ก.พ. ทางร้านได้มีการจัดค อนเสิร์ตของ เอ๊ะ จิร ากร ซึ่งทาง หนุ่มเอ๊ะ ได้ขึ้นไปร้องเพลงประมาณก่ อนเที่ยงคืนต ามปกติ

โดยมีชายเสื้อขาว ซึ่งก่ อนที่จะขึ้นไปนั้น ได้ถือเครื่ องดื่ มที่เป็นแก้วช๊ อต แล้วมากินหน้ าเวทีกับ หนุ่มเอ๊ะ จากนั้นเขาก็เดินไป แล้วก็เดินกลั บมาอีกรอบ

ซึ่งทางก าร์ดก็เห็นแล้วว่า ชายคนนี้เคยเดินถือแ ก้วไปดื่ มกับ หนุ่มเอ๊ะ แล้วครั้ งสองครั้ ง ก าร์ดก็เลยไม่ได้รู้สึ กว่าจะต้ องระวั งชายคนนี้ แต่จังหวะที่เขาเดินมาแล้วก็ก้ าวขึ้นเวทีไปเลยนั้น

ทางร้านก็มีม าตรการรั กษ าความปลอ ดภั ย คือ ลู กค้ าหรือคนดูไม่สามารถขึ้นไปบนเวทีได้ เมื่อก าร์ดเห็นจึงได้เดินไปกันตั วออ กมา จังหวะที่ดึ งตั วลงมา คงมีอาร มณ์โก ร ธ จึงได้ผลั กก าร์ด แล้วหันไปช กหน้ า หนุ่มเอ๊ะ ทันที

โดยกลุ่มชายดังกล่าว มาด้วยกันทั้งหมดประมาณ 8-9 คน ไม่ใช่ลู กค้ าประจำที่ร้าน แต่จองผ่ านเพจมา แล้วเวลาเข้ามา ไม่ได้มาทีเดียว 8-9 คน แต่เดินทางมาทีละคนสองคน ทย อยกันเข้ามา โดยทาง หนุ่มเอ๊ะ ร้ องไปประมาณ 3-4 เพลง พอเพลงที่ 3 ก็เห็นว่าชายคนดังกล่าวเดินเอาเครื่ องดื่ มไปช นกับ หนุ่มเอ๊ะ แล้ว

ล่าสุดเพจของ หม อแล็บแพนด้า ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “หนุ่มช ก เอ๊ะ จิรากร ต่ อยแล้วห นีอย่ างร วดเร็ว แถ มชั กด าบค่ าอาหารเครื่ องดื่ม 3,710 บ าท คล้ ายเตรี ย มการมาก่ อน

อย่ างไรก็ดีทางสถานที่จั ดค อนเสิร์ตคงต้ องมีม าตรการรั กษ าความปลอ ดภั ยที่เข้ มง วดให้กับศิลปินมากกว่านี้ เพื่อไม่ให้เ กิ ดเห ตุก ารณ์แบบนี้อีกนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: Benz Apache-เบ๊น อาปาเช่ และ หม อแล็บแพนด้า