โ ซเชี ยลเผ ยภ าพ น็ อต วิศรุต กับ แท น ธนัชช า นั่งท านข้าวร่ วมโต๊ะกัน

โ ซเชี ยลเผ ยภ าพ น็ อต วิศรุต กับ แท น ธนัชช า นั่งท านข้าวร่ วมโต๊ะกัน

เรียกได้ว่าเป็นกระแ สข่าวที่หล ายคนกำลังให้ความสนใ จอยู่ในขณะนี้ หลั งจากมีเพจดังออ กมาบอ กคำใ บ้ให้ต ามสื บกันว่า “สามีหล่ อของดาร าสาวมีบ้ านเล็ ก เรื่องแด งเมื่อไหร่เตรีย มช็ อ กได้ สาวน้อยบ้ านเ ล็กเพียบพร้อ ม เอ่ยชื่อจะช็ อ ก เพราะไม่ควรเป็นบ้ านเล็ ก

ผู้ห ลงหั วปั กหั วปำ ไม่เก ร งใ จเมี ย ส่งคนต ามเฝ้ า ก ลั วคนมาจี บสาวน้อย ส ามีมีเมี ยเพ ชรอยู่ในมือแ ท้ ๆ กลั บปล่ อยให้หลุ ดมื อไป

งานนี้เหมือนชาวโ ซเชี ยลจะเด ากันไปที่ “น็ อต วิศรุต” ส ามีของซุปต าร์สาว “ชมพู่ อารย า” เพราะมีชาวโ ซเชี ยลต าดีไปเห็น หนุ่มน็ อต เข้าไปก ดไลก์แ ทบทุกรูปของนักแสดงสาวด าวรุ่ งอย่ าง “แทน ธนัชช า

ทำเอาชาวเน็ตต่ างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันต่ าง ๆ นานา อาทิเช่น ใน TikTok เม้ นต์กันเต็มเลย ไม่จริงใช่มั้ยพ่ อ , ขออย่ าให้เป็นจริงเลยคะ คู่นี้แท บจะเป็นครอบครั วตั วอย่ าง เป็นต้น

แต่ในโ ซเชี ยลบางกลุ่มก็ช่ วยชี้แ จงว่า ความจริงยังไม่รู้กันเลย รอฟังความจริงจากทั้งคู่ก่ อนดีกว่า ค่ อยตั ดสิ นกันทีหลั ง เขาอาจจะรู้จักกันเฉย ๆ ก็ได้

ล่าสุดก็ไม่ทำให้หล ายคนต้ องสงสั ยกันนาน เพราะโล กอ อนไลน์ได้แ ชร์ภ าพที่ หนุ่มน็อ ต เคยท านข้าวกับกลุ่มเพื่อน ๆ โดยมี สาวแทน นั่งร่ วมโต๊ะด้วย แต่อยู่คนละทิศละทาง งานนี้ทำเอาชาวโ ซเชี ยลส งสั ยว่า ทั้งคู่อาจจะรู้จักกันจริงแน่ ๆ จ้า

อย่ างไรก็คงต้ องรอฟังความจริงจากป ากของทั้งคู่ ก่อนจะตัดสินกันนะคะ

ขอบบคุณภาพจาก IG: tan_thanatcha