เอ ศุภชัย โพสต์คลิ ปคร บรอ บ 1 ปี ที่เคยเซ อร์ไพ รส์ แต งโม

เอ ศุภชัย โพสต์คลิ ปคร บรอ บ 1 ปี ที่เคยเซ อร์ไพ รส์ แต งโม

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโ มเม นต์สุดซึ้ งที่ทำเอาหล ายคนน้ำต าซึ มไปต าม ๆ กัน เมื่อย้ อนกลั บไปปีที่แล้ว ครั้ งที่นักแสดงสาว “แต งโม นิดา” ยังมีชีวิ ตอยู่ เธอได้โพสต์คลิปที่ตนเองห อบของขวั ญไปเซอร์ไพรส์วันเ กิ ดของ “เอ ศุภชัย” แต่เธอกลั บเจอเซอร์ไพรส์กว่า

หลั งจากที่ได้ยิน พี่เอ พูดว่า “ไม่เอาคืนจริงลู ก ของขวั ญหนึ่งกล่ องแล กกับเงิ นหล ายแ สน เงิ นสี่แ สนที่แ ม่ให้ลู ก จบนะลู ก ไม่เอาแล้วนะลู ก พี่เอ ให้มันหมดเลย ไม่เอาแล้วลู ก สู้กันต่อ” ก่ อนจะกอ ดกันร้ องไ ห้

ล่าสุด พี่เอ ก็ได้โพสต์คลิปเมื่อปีที่แล้วผ่ านอินสตราแกร ม a_supachai1 ซึ่งเป็นโ มเม นต์ในวันที่ย กห นี้ให้กับ แต งโม พร้อ มระบุข้อความว่า “1 ปีแล้วนะคะลู กโมที่เราไม่ได้เจอกัน มีเรื่องร าวมากมายอย ากเล่ าให้ฟัง อยู่ทางนั้นสบายดีนะคะ

ขอให้มีความสุ ขในอ้อ มกอ ดของพ ระเจ้ า คิดถึงทุกวันไม่เคยเปลี่ยนนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่วันนั้นมาหา ให้แ ม่ได้เซอร์ไพรส์กลั บ พวกเราทุกคนคิดถึงน้องโมนะคะ และแ ม่ก็มั่ นใ จด้วยว่า ทุก ๆ คนก็ยังคิดถึงน้องโมอยู่ คิดถึงนะคะ @melonp.official

งานนี้เหล่ าบรรดาเพื่อนพี่น้องในว งการ รวมไปถึงแฟ นคลั บ ต่ างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้คนที่รั ก สาวแต งโม ทุกคนนะคะ เชื่ อว่าเธอยังอยู่ในใ จของพว กเราเสมอ

ขอบคุณภาพจาก IG: a_supachai1