เผ ยชื่อจริงสุ ดน่ารั กของลู กส าว เวียร์-วิ กกี้ พร้อ มเปลี่ ย นชื่อเล่ นด้วย

เผ ยชื่อจริงสุ ดน่ารั กของลู กส าว เวียร์-วิ กกี้ พร้อ มเปลี่ ย นชื่อเล่ นด้วย

เพิ่งจะได้กล ายเป็นคุณพ่อคุณแ ม่ป้ ายแดง แถมทั้งคู่ยังเ ห่ อลู กสาวแบบสุด ๆ สำหรับสมาชิกใหม่ของครอบครั ว คณารศ อย่ าง “น้องวิริน” ลู กสาวสุดที่รั กของพ ระเอ กหนุ่ม “เวียร์ ศุกลวัฒน์” กับภรรย าสาว “วิกกี้ พีมนต์ญา” ที่ทั้งคู่แทบจะไม่ออ กห่ างไปไหนเลยทีเดียว

ซึ่งหลังจาก สาววิกกี้ คล อ ด หนุ่มเวียร์ ก็ได้โพสต์ภ าพแร ก 3 คนพ่อแ ม่ลู ก ลงในอินสตราแกร มส่วนตัว พร้อ มแคปชั่นว่า “Our Kanaros family and baby Wylyn(วีลิน) say hi to everyone @vikkiiexplorer

ล่าสุด คุณแ ม่วิ กกี้ ก็ได้เผ ยชื่อจริงของน้ องแล้ว พร้อ มแจ้งเปลี่ยนชื่อเล่น จาก วีลิน เป็น วิริน (ซึ่งในไอจีของ หนุ่มเวียร์ ครั้ งแร กเขียนว่า วีลิน ก่ อนจะไปแ ก้ไขใหม่เป็น วิริน แล้ว)

ส่วนชื่อจริงมีชื่อว่า เ ด็ กหญิ ง ณภรั ก คณารศ เ กิ ดเมื่อวันที่ 19 ธันวาค ม 2565 น้ำหนั ก 3,095 กรัม ส่วนสูง 51 เซนติเมตร นั่นเองค่ะ

ท่ ามกล างเหล่ าบรรดาแฟ นคลั บที่ต่ างเข้ามาก ดไลก์และคอมเมนต์ชื่นช มชื่อใหม่กันเป็นจำนวนมาก อาทิ รั กป๊ ากับมี๊ แต่ต อนนี้หล งวิรินแท นแล้ว , คนส วยวิรินของพี่ ๆ รั กหนูน้า , ชื่อเพ ราะมาก เป็นต้น

เรียกว่าเป็นชื่อที่ไ พเร าะและไม่เหมือนใครจริง ๆ อย่ างไรก็ขอให้น้ องและคุณแ ม่สุขภ าพแ ข็ งแร งนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: vikkiiexplorer และ weir19