แอ ฟ ทักษอร ต อบสถานะล่ าสุด หลังมีข่าวกับหนุ่ มรุ่นน้ องหล ายคน

แอ ฟ ทักษอร ต อบสถานะล่ าสุด หลังมีข่าวกับหนุ่ มรุ่นน้ องหล ายคน

เรียกว่าเป็นผู้หญิ งอีกคนหนึ่งที่มองยังไงก็ไม่เ บื่ อ เพราะความส วยหว านและความเรียบร้อยของเธอ ทำให้หล าย ๆ คนห ล งรั ก สำหรับนักแสดงสาว “แอ ฟ ทักษอร” ที่ล่ าสุดเธอได้ทำเซ อร์ไพรส์ส่งเค้กวันเ กิ ดสุดหว านดีไซน์เ ก๋ ๆ ไปให้พ ระเอ กรุ่นน้ องอย่ าง “ตี๋ ธนพล

แม้ว่าเจ้ าตั วจะไม่ได้แท็กชื่อ แต่ก็ซู มหน้ าเค้ กจ นเห็นชื่ออย่ างชั ดเจนเลยว่า ใครเป็นคนส่งมาให้ บอ กเลย เค้ กว่าหว านแล้ว คนส่งให้หว านยิ่งกว่าอีกจริง ๆ แต่ไม่ใช่แค่ หนุ่มตี๋ ธนพล คนเดียวที่ต่ างก็มีข่าวกับ แม่แอ ฟ ยังรวมไปถึง หนุ่มนนกุล ชานน และ ต่อ ธนภ พ อีกด้วย

ล่ าสุดทางด้ าน แ ม่แอ ฟ ก็ได้มีโอกาสเผ ยสถานะที่แ ท้จริงและสถ านะหั วใ จของเธอกล างร ายการ แ ฉ หลังจากที่ก่ อนหน้ านี้แฟ น ๆ แ ห่กันจิ้ นกับหนุ่ มรุ่นน้ องหล ายคน

ซึ่งเธอได้เผ ยว่า ถามว่า มีดาราหนุ่ ม ๆ มาจี บไหม ?
แอ ฟ ทักษอร : ไม่มีใครมาจี บหรอ กค่ะ ทุกคนก็คุย ๆ กัน แต่ คุณทิม พิธา จะโด นเย อะ เพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้ งนานแล้วค่ะ เจอกันครั้ งแร กตั้งแต่อายุสิบกว่ามั้งคะ

จะมีโอกาสพัฒนาความสั มพั นธ์ไปมากกว่าเพื่อนไหม ?
แอ ฟ ทักษอร : ก็ไม่หรอกค่ะ ก็เป็นเพื่อนกัน

ส่วนความสั มพั นธ์กับนักแสดงรุ่นน้ อง มีเข้ามาจี บไหม ?
แอ ฟ ทักษอร : ก็ไม่มีค่ะ ทุกคนคุยกันหมด แต่ถ้าเป็นเอฟซีก็อาจจะมี แอ ฟ รู้สึกว่า ก็มีคนกล้ าคุยมากขึ้น มันอาจจะไม่ได้เกี่ ยวกับรู ปลั กษณ์ภายนอ ก

แต่หม ายถึงว่า พอถึงจุ ด ๆ นึงเราเปิ ดมากขึ้น อันนี้ไม่ได้เกี่ ยวกับผู้ชายนะคะ กับผู้หญิ งก็ด้วยเหมือนกัน สมมุติเราได้ร่ วมงานกับหล ายช่ องหล ายคน เราก็เปิ ดกว้ างมากขึ้น

งานนี้คงต้องรอลุ้ นกันนะคะว่าเมื่อไหร่ แ ม่แอ ฟ จะเปิ ดใ จและเปิ ดตัวหนุ่ มคนใหม่สักที

ขอบคุณภาพจาก IG: aff_taksaorn