ไ ม่ใช่แ ค่ครั้ งเดียว! เผยพฤ ติกร รมที่ ติ๊นา ทำกับ อิงฟ้า

ไ ม่ใช่แ ค่ครั้ งเดียว! เผยพฤ ติกร รมที่ ติ๊นา ทำกับ อิงฟ้า

เรียกว่าเป็นส าวที่ฮอ ตที่สุดในเวลานี้เลยก็ว่าได้ สำหรับ “อิงฟ้า วราหะ” ที่เพิ่งไปคว้ๅร างวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บนเวทีประก วด Miss Grand International 2022 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่ านมา ท่ ามกล างแฟนนางงานชาวไทยที่ร่ วมส่งกำลั งใ จและแร งเชี ยร์ไปให้เธอกันอย่ๅงมากมาย

ล่าสุดทำเอาแฟนคลับของทั้ง สาวอิงฟ้า และ ติ๊นา ต่ างพากันสงสัยว่า เกิ ดอะไรขึ้นกันแน่กับทั้งสองคน ทำไม สาวอิงฟ้า จึงออกมาโพสต์ว่า จะไม่ขอคุยกับบุลคลคนนี้อีก โดยมีผู้ใช้ TikTok รๅยหนึ่งได้โพสต์คลิประบุว่า “โทรหาเอง ถ่ ายเอง ลงเอง ต้องการอะไร สงสาร อิงฟ้า

ทำให้หลาย ๆ คนเกิ ดความสงสั ยว่าเกิ ดอะไรขึ้น จ นกระทั่ งมีชาวเน็ตร ายหนึ่งมาตอ บว่า “ตน โทรหา อฟ แล้ว เพื่อน ตน ถ่ ายลง สตอรี่ พอมีคนดูสั กร้อยคน เพื่อน ตน ก็ล บทิ้ ง คือ งงว่า เพื่อน ตน ต้องการอะไร ทำเพื่ออะไร

และต่อมาก็มีชาวโซเชียลเผยว่า สาวอิงฟ้า ได้เลิ กติ ดต าม ตน ทุกช่องทางแล้ว อีกทั้งในทวิตเตอร์ Engfa Waraha ก็ได้โพสต์ทันที หลังเกิ ดดร าม่ าดังกล่ าว

โดยมีข้อความระบุว่า “มั นไม่มีอะไรทั้งนั้น เป็นการโทรมาให้กำลั งใ จเรื่องดร าม่ าการประก วดที่กำลังเจอ เพียงแค่ช่วงวินาทีสั้น ๆ ในสถานะเพื่อนที่รู้จักคนนึงเท่านั้น หยุ ดโย งหรือสร้ างความสั มพั นธ์ในสถานะอื่น ครั้งนี้ยืนยั นแล้ว และถือเป็นครั้ งสุดท้ าย หลังจากนี้จะไม่ขอตอบเรื่องประเ ด็ นบุคคลคนนี้อีก

และต่อมา สาวอิงฟ้า ยังได้ทวิตข้อความต่ออีกว่า “เห ตุก ารณ์ที่เกิ ดขึ้น ไม่รู้ว่าต้องการอะไร แต่อย่ๅทำแบบนี้ ถ้าหวั งดีกัน อย่ๅติ ดต่ อหรือพยๅยๅมทำแบบนี้ ขอให้จ บกันและฟ้ากับบุคคลดังกล่าว ไม่ได้มีส่วนเกี่ ยวข้ องกันต่อจากนี้

จากเห ตุก ารณ์ในครั้งนี้ทำเอาเจ้าของแบรนด์น้ำหอ มชื่อดั ง ต้องรีบออกมาชี้แจงทันที โดยทาง คุณทราย เจ้ าของบริษัท มาดามฟิน ได้ออกแถลงการณ์ขอรับผิ ดชอ บและกร าบขออภั ยทุกความเสี ยห ายที่เ กิ ดขึ้นในครั้งนี้

เนื่องจากกระแ สข่าวที่เกิ ดขึ้นก่ อให้เ กิดความไม่สบ ายใ จ และก่ อให้เกิ ดความเสี ยห ายให้แก่หลาย ๆ ฝ่าย ทางมาดามฟินต้องขออภั ยเป็นอย่ๅงยิ่ งกับสิ่งที่เกิ ดขึ้น และทางเราไม่ได้นิ่ งนอ นใ จ ที่จะออกมาแสดงความรับผิ ดชอบในครั้งนี้

ทางบริษัท มาดามฟิน (ผู้ว่าจ้าง) จึงขอยุ ติสัญญากับ นางสาว ศุภนาฎ จิตตลีลา (ผู้รับจ้างโปรโมทสินค้า) นับตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 65 เป็นต้นไป ซึ่งน้ำหอ มแบรนด์ มาดามฟิน ก็มี สาวอิงฟ้า เป็นพรีเซ็นเตอร์ด้วย ค าดว่าทางเจ้าของแบรนด์เก ร งว่า จะเกิ ดความไม่สบ ายใ จจากแฟนคลับ และหลาย ๆ ฝ่าย จึงต้องขอย กเลิ กสัญญาจ้ าง ติ๊นา ในทันที

โดยล่าสุดก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง ได้มาสรุปเรื่องราวและสาเหตุทั้งหมดที่ ตน.โดนปลดในครั้งนี้อีกด้วย

อย่ๅงไรก็ขอให้เรื่องร าวทั้งหมดจ บลงด้วยความเข้าใ จกันทั้งสองฝ่ ายนะคะ