น้องแอลลี่ ลู กส าว อ่ำ อัมรินทร์ ยิ่งโ ต ยิ่งน่ารั ก

น้องแอลลี่ ลู กส าว อ่ำ อัมรินทร์ ยิ่งโ ต ยิ่งน่ารั ก

เรียกว่าลู กไ ม้ห ล่ นไม่ไก ลต้นจริง ๆ สำหรับ “แอลลี่-อชิรญา นิติพน” ลูก สาวคนเก่ งของ “อ่ำ อัมรินทร์” กับ “จอย อัจฉรีย า” ที่ต อนนี้ได้กล ายเป็นนักร้ องเต็ มตัวไปแล้ว

ด้วยความสามารถรอบด้ านของ น้องแอลลี่ ที่ทั้งร้ อง ทั้งเต้ น ก็ยิ่งทำให้มีแฟ นคลั บติ ดต ามอย่างล้ นหล าม ซึ่งไม่ว่าน้องจะขยั บตั วทำอะไรก็ดูน่ารั ก เป็นธร ร มช าติ และมีเส น่ห์ไปหมด

ล่าสุด น้องแอลลี่ ก็ทำเอาแฟ น ๆ ใ จละล ายกันเลยทีเดียว เมื่อเธอได้โพสต์ภาพในลุ คส าวส วย น่ารั กส ดใ ส แถ มเ ซ็ กซี่นิด ๆ ลงในอินสตราแกร มส่วนตั ว @allynitibhon พร้อ มแคปชั่น “one day trip

งานนี้ชา วโ ซเชี ยลจำนวนไม่น้ อยต่ างแ ห่กันเข้ามาคอ มเม นต์ชื่ นช มและกดไลก์ให้กับ น้องแอลลี่ นับแส นไลก์เลยทีเดียว

นอกจาก น้องแอลลี่ จะมีแฟ นคลั บทั้งเอเชียที่ชื่ นช อบในความสามารถและความน่ารั กของน้องแล้ว คนดังในว งการบันเทิ งอีกหลายคนก็ต่ างเข้ามาก ดไลก์และชื่ นช ม น้องแอลลี่ เช่นกันจ้า

เรียกว่ายิ่งโ ต ยิ่งส วย น่ารั ก มีออร่ ามาก ๆ และไม่ว่าลุ คไหน เธอก็เอ าอยู่จริง ๆ ค่า

ขอบคุณภาพจาก IG: allynitibhon