ภ าพล่ าสุด พิ้งกี้ สาวิกา อั ปเดตลุ คใหม่ ผ มสั้ น ส วย สง่ ามาก

ภ าพล่ าสุด พิ้งกี้ สาวิกา อั ปเดตลุ คใหม่ ผ มสั้ น ส วย สง่ ามาก

หลังจากที่นักแสดงสาว “พิ้งกี้-สาวิกา ไชยเด ช” ได้รับการประกั นตั วชั่ วคร าว เธอก็ได้มีการเคลื่ อนไ หวบนโล กโ ซเชี ยลอยู่เป็นระยะ ซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องดาร าและแฟ นคลั บต่ างเข้ามาคอ มเม นต์ให้กำลั งใ จเธออยู่เสมอ

ล่าสุด สาวพิ้งกี้ ก็ได้โพสต์ภ าพตั วเองในลุ คผ มสั้ นเป็นครั้ งแร กลงในอินสตราแกร ม pinkysavika แถ มยังแ ต่งหน้ าสไ ตล์ AI ซึ่งต้ องบอ กเลยว่า ยังคงส วยเหมือนเดิม

พร้อ มแคปชั่นว่า “ศิลปะแ ห่งการระบ าย Real makeup AI style by @tippymakeup #arttherapy

งานนี้ก็มีเหล่าบร รด าเพื่อนพี่น้องดาร าและแฟ นคลั บต่ างเข้ามาคอ มเม นต์เป็นเสี ยงเดียวกันว่า ส วยมาก และยังมีอีกหล ายคนที่มาบอ กว่า คิ ดถึ ง สาวพิ้งค์กี้ อีกด้วย

อย่ างไรเราก็หวั งว่าจะได้เห็ นผลงานของ สาวพิ้งกี้ เร็ว ๆ นี้นะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: pinkysavika