ร่ วมยินดีกันทั้ งว งก าร! พิธีกรส าววิว าห์เงี ย บเป็นครั้ งที่ 3

ร่ วมยินดีกันทั้ งว งก าร! พิธีกรส าววิว าห์เงี ย บเป็นครั้ งที่ 3

ยังคงเป็นประเด็ นที่หล ายคนให้ความสนใ จกันอย่ๅงต่อเนื่ อง สำหรับกระแ สข่าวที่บอกว่า มีสองดาร าส าวท้ องแ ก่ใกล้คล อ ด แต่ไม่มีใครรู้ ซึ่งหลายคนคิดว่าหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นนักแสดงและพิธีกรสา วรุ่ นให ญ่อย่ๅง “บุ๋ ม ปนัดดา

สำหรับกรณีของข่าวดาราส าวท้ องใกล้คล อ ดที่หลายคนคิดว่าคือ บุ๋ม ปนัดดา นั้น เจ้ าตัวก็ไม่ได้ปฏิเ ส ธ พร้อ มบอกว่า ถ้าพร้อ มก็มี อายุป่ านนี้แล้ว มีได้เลย ทำเอาหลายคนเข้าไปคอ มเมนต์ส่งกำลังใ จ พร้อ มร่ วมลุ้ นและยินดี ถ้าคนในข่าวคือ สาวบุ๋ ม จริง ๆ

ก่อนที่ล่าสุดจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับ บุ๋ ม ปนัดดา ออกมาให้ได้ติ ดตๅมกัน หลังมีข่าวว่าเธอได้เข้าพิธีแต่ งงานแบบเงี ยบ ๆ กับ ก็อต อธิป สามีคนปัจจุบันแล้ว ซึ่งถือเป็นการแต่ งงานครั้ งที่ 3 ของเธอ ทำเอาแฟ น ๆ ต่างเข้ามาคอ มเมนต์แสดงความยินดีกันอย่ๅงมากมาย

นอกจากนี้ บุ๋ ม ปนัดดา ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อ มข้อความว่า “ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใ จ และทุกความคิดเห็นที่มีให้กับบุ๋ มนะคะ เดี๋ยวเมื่อไหร่บุ๋ มพร้อ มชี้แจง บุ๋ มแ ถลงแน่นอน ตอนนี้มีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องโฟกัส ดีใ จที่สังคมไทยเปิ ดกว้ างและเป็นพลั งบ วกให้กับผู้หญิ งคนนึงขนาดนี้ค่ะ

อย่ๅงไรก็ขอแสดงความยินดีกับคุณบุ๋ มด้วยนะคะ ที่ได้พบกับคนที่รั กและพร้อ มที่จะดูแ ลทั้งเธอและลู กสาวไปด้วยกัน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก: ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี