ผลบุ ญหนุ นนำ! ผู้ให ญ่เบี ยร์ หน.ทีมค้นหา น้องมาวิน ถู กร างวั ลที่ 1 เต็ม ๆ

ผลบุ ญหนุ นนำ! ผู้ให ญ่เบี ยร์ หน.ทีมค้นหา น้องมาวิน ถู กร างวั ลที่ 1 เต็ม ๆ

หลังจากประกๅศผลสลๅกกิ นแบ่งรัฐบๅล ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันแห่งความหวั งของใครหลๅย ๆ คนที่ชื่ นชอ บตั วเล ข โดยในครั้ งนี้ผู้โ ชคดีที่ถู กรางวัลที่ 1 อยู่ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา นั่นเอง

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บ าท

121789

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บ าท

722 532

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล ๆ ละ 4,000 บ าท

157 973

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ๆ ละ 2,000 บ าท

64

ล่าสุด นายทรงพล สุขสมบูรณ์ หรือ เบี ยร์ ผู้สนับสนุนสมาค มอยุธยๅรวมใ จ ที่มาช่ วยค้ นหา นายมาวิน เนตร์เดชา หรือ น้องมาวิน อายุ 18 ปี นักท่องเที่ ยวชาว กทม. ที่สู ญหๅยในอ่ๅงเก็บน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 เป็นเวลานานถึง 15 วัน 15 คืน

โดยได้โพสต์ภาพตัวเองกับสลากินแบ่งรัฐบาลลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความว่า “พอดีทำบุ ญหนั ก ตอนลงก้อลงสุดใ จพอขึ้นก้อขึ้นสุดใ จ

และต่อมาเจ้ๅตัวยังโพสต์ภาพลอ ตเต อรี่ที่ถู กรางวัล เลขท้ๅยสามตัว เลข 157 ชุด 2 ใบ , เลขท้าย 3 ตัว เลข 973 ชุด 4 ใบ และ เลขท้ายสองตัว 64 อีก 1 ใบ

เรียกว่าถู กรๅงวัลไปเต็ ม ๆ เลยนะคะ งานนี้ชีวิ ตพลิ กกลๅยเป็นเศ ร ษฐีชั่ วข้ๅมคืนเลยทีเดียว

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: ผู้ให ญ่เบี ยร์ พิทักษ์ชี พ