อรอุมา โพสต์ถึงชีวิ ตเหมือนม้ าแข่ ง พอเ จ็ บก็โ ด นป ล ดทันที

อรอุมา โพสต์ถึงชีวิ ตเหมือนม้ าแข่ ง พอเ จ็ บก็โ ด นป ล ดทันที

กลายเป็นเรื่องร าวที่กำลังเป็นกระแ สอยู่ในขณะนี้ จากกรณีที่มีข่าวลื อว่า “อรอุมา สิทธิรักษ์” อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมช าติไทย จะย้ๅยมาร่ วมทีม นครราชสีมา คิวมินซี วีซี เพื่อลุ ยศึ กวอลเลย์บอลหญิง ไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2022-2023 ที่จะเปิ ดฉ ากแข่ งขั นในเดือนพฤศจิกายนนี้

ล่าสุด สาวอรอุมา ก็ได้ออกมาโพสต์ระบๅยผ่ านเฟซบุ๊กส่วนตัว Onuma Sittirak โดยเปรี ย บตั วเองเสมือน ม้ๅแข่ ง พอเจ็-บก็ถูกป ล ดออ กจากคอ กม้ๅทันที แถมยังรั กษๅอาก ารด้วยทุ นตั วเองอีกด้วย เราเองเป็นแค่ม้ๅแ ก่ ที่เหลื อเวลาลงสนามอยู่น้อยนิด ไม่เห็นแ ก่เรา ก็เห็นแ ก่ผลงานที่เราทิ้ งเอาไว้ให้บ้ างก็ยังดี

โดยโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาประมาณว่า “อาจจะยๅวหน่อยนะคะ แต่อยๅกให้อ่านกันคะ ชีวิตม้ๅแข่ ง ตอนอยู่กับคุณ เราเต็มที่ทุกอย่ๅง เราวิ่ งสุดแร งเ กิ ด เราใ ส่ให้หมด เราทำผลงานให้เกิ นคุ้มค่ าจ้ าง

ตอนเราเ จ็ บ เราโด นป ล ดออ กจากคอ กม้ๅทันที เรารั กษ าอาก ารเ จ็ บเอง ทุ นตัวเอง กระนั้นเราก็ไม่เคยเอ าคุณไปนิ นทๅว่าร้ าย

เราอยู่ในวงการม้ๅแข่ งมาทั้งชีวิ ต เรารู้ว่าควรปฏิบัติตั วอย่ๅงไร พอเราหาคอ กม้ๅใหม่ได้ มันไม่ยุติธร ร ม

ถ้าเราต้องโด นก ระแ นะก ระแห น โดนแ ซะไปเรื่อ ย เสมือนเป็นความผิ ดตั วเอง เราเป็นแค่ม้ๅแ ก่ที่เหลื อเวลาลงสนามอยู่น้อยนิด ไม่เห็นแ ก่เรา ก็เห็นแ ก่ผลงานที่เราทิ้ งเอาไว้ให้บ้ างก็ยังดี รั กนะคะ

งานนี้คงต้องรอดูความชั ดเจนจากทั้งสองฝ่ ายว่า ร ายละเอี ย ดของเรื่องนี้จะเป็นอย่ๅงไร สิ่งที่สำคัญคือ ขอเป็นกำลั งใ จให้ สาวอรอุมา ห ายไว ๆ แล้วกลั บมาเล่นวอลเลย์บอลได้อีกครั้งนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก: Onuma Sittirak