น้องอัยวากับน้องอัญญา ใครห น้ าเหมื อ น พี่พีร์กับพี่ธีร์ มากกว่ ากัน

น้องอัยวากับน้องอัญญา ใครห น้ าเหมื อ น พี่พีร์กับพี่ธีร์ มากกว่ ากัน

เรียกว่าได้กล ายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลู กสี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่ม “บีม กวี” และ “ออย อฏิพรณ์” หลังจากที่ แม่ออย ได้ให้กำเ นิ ดลู กส าวฝ าแ ฝ ดมาเพิ่มเป็นสมาชิกใหม่ให้กับครอบครัว ซึ่งต้องบอกเลยว่า น้องแ ฝ ดหญิงทั้งคู่น่ารั กมาก

โดยในอินสตาแกรมของ บีม-ออย ก็ได้โพสต์ภาพแร กของพ่อ แม่ และ ลู กแ ฝ ดห ญิ ง ที่ห้องคล อ ด ด้วยสีหน้ ายิ้มแย้ มแจ่มใส ซึ่งในอ้ อ มแข นของ พ่อบีม ก็อุ้ มลู กสาวทั้ง 2 คนไว้อย่ๅงทะนุถ นอ ม

พร้อมแคปชั่นว่า “เ กิ ด ค่ ะ” BeamOiltwinbabies BeamOildoubletwins MamiiOil Mamiiofdoubletwins และใส่อีโมจิหน้ ายิ้ ม โดยล่าสุดทั้งคู่ได้เปิดเผยชื่อของลู กสาวฝ าแฝ ดสุดน่ ารั กออกมาแล้ว ซึ่งมีชื่อว่า “น้องอัยวา-น้องอัญญา

งานนี้ชาวโซเชียลก็ได้ออกมาเที ย บกันชัด ๆ ว่า น้องอัยวา-น้องอัญญา คนไหนหน้ าเหมือน พี่ธีร์-พี่พีร์ มากกว่ากัน ซึ่งชาวโซเชียลต่างพูดเป็นเสี ย งเดียวกันว่า

น้องอัยวา น้องแ ฝ ดหญิงคนพี่ เหมื อ น พี่พีร์ ส่วน น้องอัญญา น้องแฝ ดหญิงคนน้อง เหมือน พี่ธีร์ นั่นเอง แล้วเพื่อน ๆ คิดว่ายังไงกันบ้ างจ้า

เชื่ อว่าตอนนี้น้องแ ฝ ดมีแ ฟ นคลับคอ ยติดตามความน่ ารั กกันเป็นจำนวนมากแล้วนะคะ อย่ๅงไรก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของ หนุ่มบีม อีกครั้งนะคะ