อยู่ข้ างๆเสมอ! แม่น้อย นั่งป้ อนข้ าว โตโน่ ลู กชายสุ ดที่รั ก

อยู่ข้ างๆเสมอ! แม่น้อย นั่งป้ อนข้ าว โตโน่ ลู กชายสุ ดที่รั ก

เรียกว่าเป็นภ ารกิ จที่หลายคนร่ วมกันบ ริจ าคและส่งกำลั งใ จเชียร์เป็นอย่ๅงมาก จ นสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับภ ารกิ จว่ายน้ำข้ามโขง One Man and The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ของ “โตโน่ ภาคิน

ที่ต้องบอกเลยว่า หลังจากเจ้าตัวว่ายกลั บขึ้นฝั่ งไทยมาได้ ก็มีอาการเห นื่ อ ยล้ าอย่ๅงเห็นได้ชัด ท่ามกลางกำลั งใ จที่ล้ นหล ามของพี่น้องประชาชนที่มารอรับ

ทางด้านคุณแม่ของ หนุ่มโตโน อย่ๅง แม่น้อย ก็มาให้กำลั งใ จลูกชายไม่ห่ างกับการทำภ ารกิ จในครั้งนี้ โดยคุณแม่ได้โพสต์รูปป้ อ นข้าวลูกชายลงในอินสตราแกรมส่วนตัว @koonsor7 พร้อมแคปชั้นสั้น ๆ ว่า “กินหลาย ๆ ลูกให้มีแฮงก้อนคำแม่

อย่ๅงไรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมงานและ หนุ่มโตโน่ ที่สามารถทำภ ารกิ จครั้งนี้สำเ ร็จลุล่ ว งไปได้ด้วยดี และหวั งว่าเงินบ ริจ าคที่หลายคนร่ วมใ จกัน จะได้ถูกนำไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์มากที่สุดนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: koonsor7