ขอร่ วมด้วย! ผู้ประกาศข่าวคนดัง ขอว่ายน้ำข้ ามโขงกับ โตโน่ ด้วย

ขอร่ วมด้วย! ผู้ประกาศข่าวคนดัง ขอว่ายน้ำข้ ามโขงกับ โตโน่ ด้วย

กำลังเป็นกระแ สที่หลายคนพูดถึงอย่ๅงมาก สำหรับโครงการ One Man And The River ว่ายน้ำข้ามโขง ไปกลับระหว่าง 2 ประเทศ ไทย-ลาว รวมระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร ของนักร้องและนักแสดงหนุ่ม “โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์

โดยภ ารกิจนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จากลานแลนด์มาร์กพญ าน าคศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ อ งค์พญ าศรีสัตตน าคราช เพื่อช่ วยเหลื อโร งพยๅบๅลนครพนม และ โร งพยๅบๅลแขวงคำม่วน สปป.ลาว ซึ่งจะถ่ ายทอดผ่ านทางเพจ FB : เก็บรักษ์ , One31 และ App True ID

ล่าสุดในอินสตราแกรม maenalinthon_family ได้เปิดเผยยอ ดเ งิ นบริ จาคที่พุ่ งไปถึง 11 ล้ๅนบๅทแล้ว ซึ่งเมื่อ หนุ่มโตโน่ รู้ยอ ดบริจ าค ณ ตอนนี้ ก็ถึงกับก ลั้ นน้ำต าไว้ไม่อยู่เลยทีเดียว

พร้อมกันนี้ยังได้รับแจ้งมาว่า “อาย-ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร” อดีตนักว่ายน้ำทีมชาติหญิงแชมป์เหรียญทอง และ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 จะขอร่วมว่ายน้ำกับ หนุ่มโตโน่ ในครั้งนี้ด้วย

แต่จะมาร่วมว่ายขณะอยู่ฝั่งไทย ช่วงตั้งแต่ลานพญ าน าคถึงศ าลาแสงสิ งแก้ว ริมฝั่งโขงหน้ าวั ดพ ระอิ นทร์แป ลงเท่านั้น

อย่ๅงไรก็อยๅกให้ทุกคนติดตามและเป็นกำลังใ จให้ทีมงานทุกคนที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงขอให้ทุกคนปลอ ดภั ยและทำภ ารกิ จครั้งนี้ให้สำเร็จนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: maenalinthon_family